ผลสำรวจชี้คนไทยป้องกันโควิด-19 น้อยลงต่อเนื่อง

2020-06-04 14:10:32

ผลสำรวจชี้คนไทยป้องกันโควิด-19 น้อยลงต่อเนื่อง

Advertisement

เผยผลสำรวจสัปดาห์ที่ 2 หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ พบคนไทยปฏิบัติตัวป้องกันโควิด-19 น้อยลงอย่างต่อเนื่อง ที่ทำงาน ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย จัดมาตรการป้องกันลดลง แต่ร้านอาหารแบบนั่งทานทำได้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการสำรวจผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. 2563 โดยมีผู้ตอบแบบสำรวจ 8,622 ราย พบว่า คนไทยมีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 น้อยลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลสำรวจพบว่าการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา ลดลงจาก 91 เปอร์เซ็นต์  ณ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. เป็น 87.2เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.

การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ลดลงจาก 87เปอร์เซ็นต์  ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. เป็น 83.4 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. และเหลือ 79.8% ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.

การกินร้อนช้อนตัวเอง ลดลงจาก 86% ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. เป็น 82.3เปอร์เซ็นต์  ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. และเหลือ 79.7เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.

การการรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ลดลงจาก 65 เปอร์เซ็นต์  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. เป็น 60.7 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. และเหลือ 58.7 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.

การระมัดระวังไม่เอามือจับหน้าหรือจมูกปาก ลดลงจาก 63 เปอร์เซ็นต์  ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. เป็น 52.9 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 53.7 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค.

ขณะที่การสำรวจการจัดมาตรการตามสถานที่ต่างๆพบว่า ในส่วนของสถานที่ทำงาน มีการพบเห็นมาตรการป้องกันโควิด-19 น้อยลง เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ ลดจาก 76.8เปอร์เซ็นต์ ในระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. เหลือ 75.1เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. การจัดให้มีที่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ ลดลงจาก 91.5 เปอร์เซ็นต์  เหลือ 89.2 เปอร์เซ็นต์  การจัดระยะห่างระหว่างบุคคล ลดลงจาก 50.7 เปอร์เซ็นต์  เหลือ 49.1 เปอร์เซ็นต์  พนักงานสวมหน้ากาก ลดลงจาก 62.9 เปอร์เซ็นต์  เหลือ 60.6 เปอร์เซ็นต์  ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก ลดลงจาก 52.7 เปอร์เซ็นต์  เหลือ 51.7 เปอร์เซ็นต์  และภาพรวมในทุกมาตรการลดลง จาก 65.2 เปอร์เซ็นต์  เหลือ 63.5 เปอร์เซ็นต์

เช่นเดียวกับร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย ในภาพรวมมีการจัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ลดลงจาก 50.8 เปอร์เซ็นต์  เหลือ 46.5 เปอร์เซ็นต์ แยกรายละเอียดได้ดังนี้ การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ เพิ่มขึ้นจาก 37.3 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. เป็น 42 เปอร์เซ็นต์ ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. การจัดให้มีที่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ ลดลงจาก 74.8 เปอร์เซ็นต์  เหลือ 71.9 เปอร์เซ็นต์ การจัดระยะห่างระหว่างบุคคล ลดลงจาก 43.5 เปอร์เซ็นต์  เหลือ 35.7 เปอร์เซ็นต์  พนักงานสวมหน้ากาก ลดลงจาก 58.3 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 49.4 เปอร์เซ็นต์ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก ลดลงจาก 47.6 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 40.7 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ดี ในส่วนของร้านอาหารแบบนั่งทาน พบว่าในภารวมทุกมาตรการดีขึ้น จาก 50.2เปอร์เซ็นต์  ระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. เป็น 51.2 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. โดยหากแยกพิจารณาตามแต่ละมาตรการแล้วมีทั้งส่วนที่ทำได้ดีขึ้นและทำได้น้อยลง เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสถานที่ เพิ่มขึ้นจาก 30.9 เปอร์เซ็นต์ เป็น 39.8 เปอร์เซ็นต์  การจัดให้มีที่ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้นจาก 74 เปอร์เซ็นต์เป็น 76.8 เปอร์เซ็นต์ แต่การจัดระยะห่างระหว่างบุคคล ลดลงจาก 56.1 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 53.1 เปอร์เซ็นต์ พนักงานสวมหน้ากาก ลดลงจาก 56.3 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 52.3 เปอร์เซ็นต์ ผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากาก ลดลงจาก 44.2 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 41.4 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ผลสำรวจยังพบว่าคนไทยมีการเคลื่อนย้ายเดินทางออกนอกจากหวัดมากขึ้น จาก 26 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค. เป็น 28.5 เปอร์เซ็นต์  ในระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. โดยมีการรวมกลุ่มทางสังคมเช่น งานบวช งานแต่ง งานสังสรรค์ การประชุมและการเรียนการสอนต่อหน้าเพิ่มขึ้นจาก 11 เปอร์เซ็นต์ เป็น 12.7เปอร์เซ็นต์

แท็กที่เกี่ยวข้อง