"นพดล"แนะ 4 วิถี 4 มั่นคง สร้างอนาคตไทยหลังโควิด-19

2020-06-04 14:40:56

"นพดล"แนะ 4 วิถี 4 มั่นคง สร้างอนาคตไทยหลังโควิด-19

"นพดล"แนะ 4 วิถี 4 มั่นคง เดินหน้าสร้างอนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19   

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า แม้ไทยจะประคองตัวผ่านศึกโควิด-19 แต่ยังต้องเผชิญศึกเศรษฐกิจที่หนักหน่วง คาดว่าจะมีคนตกงานหลายล้านคนและมีกิจการที่ต้องปิดลงจำนวนมาก ยังมีความท้าทายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจขนานใหญ่เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างไรก็ตาม แม้สังคมไทยอุดมไปด้วยแนวคิดและวิสัยทัศน์  แต่การเดินหน้าต้องมีโฟกัสและจัดลำดับเรื่องสำคัญและเร่งด่วนให้ได้ แล้วทำให้สำเร็จ ไม่ทำแบบเดิมๆ ตนจึงขอเสนอให้โฟกัสกระบวนทรรศน์ใหม่ในการเดินหน้าสร้างอนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 ขอเรียกว่า "4 วิถี 4 มั่นคง" 4 วิถี คือ วิถีไทยคุณภาพ ไทยปลอดภัย ไทยยั่งยืน และไทยได้ผลสัมฤทธิ์ และสร้างความมั่นคงเร่งด่วนอย่างน้อย 4 ด้านคือความมั่นคงด้านสาธารณสุข (Health security) ความมั่นคงด้านอาหาร (food security) ความมั่นคงของมนุษย์ (Human security) และความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน(Environmental and energy security) 

นายนพดล กล่าวต่อว่า หลังโควิด-19 ไทยควรใช้โอกาสนี้เป็นประเทศที่ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพระดับโลก  เน้นความปลอดภัยในทุกมิติในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านอาหาร บริการ  ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวและการคมนาคม การดำเนินการต่างๆต้องคำนึงถึงความยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และในการบริหารงานภาครัฐต้องเน้นการนำนโยบายสำคัญไปทำให้เกิดผลสำเร็จจริงจัง ส่วนการสร้างความมั่นคงเร่งด่วน 4 ด้านนั้น ไทยต้องเร่งสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข  ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเตรียมคนให้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อเผชิญความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก(Climate change) ซึ่งจะกระทบต่อโลกอย่างมากและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  โดยในการสร้างความมั่นคงดังกล่าวจะต้องจัดสรรงบประมาณรองรับเพื่อสร้างสาธารณูปโภคและมีมาตรการด้านต่างๆมากมาย   ใครเป็นรัฐบาลขอให้ทำงานจริงจัง มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ ที่จริงสังคมไทยไม่ขาดแคลนความรู้ แต่ต้องการความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ โดยเฉพาะในระดับนโยบาย วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้หนักหนา ต้องทุ่มเททำงานเพิ่มอีกหลายเท่า

แท็กที่เกี่ยวข้อง