"ศรีสุวรรณ"ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัยปมวุฒิสภาโหวต "สุชาติ"

2020-06-04 10:12:37

"ศรีสุวรรณ"ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัยปมวุฒิสภาโหวต "สุชาติ"

"ศรีสุวรรณ"ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลปกครองวินิจฉัยกรณีวุฒิสภาเห็นชอบ "สุชาติ" เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิ.ย. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครองกรณีที่ที่ประชุมวุฒิสภา ได้ร่วมกันลงคะแนนให้ความเห็นชอบให้นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.


นายศรีสุวรรณ อ้างว่า ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช.2561 มาตรา 11 (18) บัญญัติไว้ว่ากรรมการ ป.ป.ช.ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ “เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา” ทั้งนี้นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข เคยได้รับการแต่งตั้งจาก คสช.ให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 และพ้นจากตำแหน่ง สนช. เมื่อเดือน พ.ค. 2562 นับถึงปัจจุบันพ้นตำแหน่ง 1 ปี ไม่เกิน 10 ปี  อาจมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงเห็นว่าควรจะหาข้อยุติ จึงขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 231 ในการยื่นเรื่องต่อศาลปกครองวินิจฉัยว่าการที่ ส.ว.ให้ความเห็นชอบเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง