ยัน3 ช่วงผ่อนคลายไปได้สวย เผยWFHกินบะหมี่ซองไม่อ้วน

2020-06-03 21:50:26

ยัน3 ช่วงผ่อนคลายไปได้สวย   เผยWFHกินบะหมี่ซองไม่อ้วน

Advertisementรายงานการติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 3 มิ.ย.63 มีเพิ่มขึ้น 1 ราย เป็นนักศึกษาไทย อายุ 26 ปี เดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ผ่านประเทศมาเลเซีย เข้าทางด่านปาดังเบซาร์โดยรถบัส วันที่ 25 พ.ค.63 เข้าพักในพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จ.ปัตตานี


ตรวจครั้งแรกวันมาถึงไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.63 พบเชื้อไม่มีอาการ ส่งรักษาโรงพยาบาลใน จ.ปัตตานี


จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 3,084 รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม หายป่วยกลับบ้านอีก 2 ราย ยอดผู้ป่วยหายแล้วรวม 2,968 ราย

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กล่าวว่าหลังจากเริ่มมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.63 ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น ออกเดินทางยังสถานที่ในต่างจังหวัด เช่น ท่องเที่ยว ทำบุญ พบญาติพี่น้อง ซึ่งเป็นการพบปะเป็นกลุ่มก้อน หากมีผู้ติดเชื้อปะปนจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อ จึงขอย้ำว่า แม้อยู่ในช่วงผ่อนคลาย ก็ขออย่าการ์ดตก ระมัดระวังตนเองเมื่อไปในที่ชุมชน เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า และการล้างมือ ที่นอกจากป้องกันโรคโควิด-19 ยังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ ส่งผลให้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้ดีขึ้นคำแนะนำการระมัดระวังยังเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเป็นวิถีใหม่ นิวนอร์มอล เพราะการประมาทอาจทำให้เชื้อกลับมา

แต่เมื่อนำเอาข้อมูลสถิติมาย้อนดู ก็ไม่ผิดที่คนอยากทำนู่นทำนี่ ที่หยุดไปตั้งสองเดือน เพราะ 9 วันติดต่อกันมานี้ ผู้ติดเชื้อใหม่ที่รายงานเป็นคนที่กลับจากต่างประเทศอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรค(State Quarantine) ทั้งนั้น  ไม่มีคนไทยติดกันเองในประเทศ จากกราฟจะเห็นว่าก่อนเข้าสู่การผ่อนคลายระยะที่ 1 ก็มีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า10 รายอยู่ราว 1 สัปดาห์ ระยะที่ 1ถึงระยะที่ 2 รวม 15 วัน พบผู้ติดเชื้อใหม่ 62 ราย สูงสุด 18 รายอยู่ 1 วัน จากแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองในด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่วนช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-31พ.ค.63 รวม 14 วัน พบผู้ติดเชื้อใหม่ 53 ราย 
ทั้ง 2 ระยะ รวม 28 วัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อแต่ละช่วงใกล้เคียงกัน ยอดรวม 115 ราย เฉลี่ยวันละ 4 ราย  ข้อมูลแบบนี้ ถ้าชาวบ้านอยากจะทำตัวสบายๆ ก็ไม่น่าจะผิดนะ

ดูผลการสำรวจความเห็นของประชาชนแบบออนไลน์ 7,711 ราย เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านเวิร์กฟรอมโฮม (Work From Home) ระหว่างวันที่ 27เม.ย.63-3พ.ค.63 ผู้ตอบส่วนใหญ่ 75% เป็นเพศหญิง เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด 51.13% เป็นพนักงานเอกชนและแม่บ้านกลุ่มละ 10% ผู้ตอบมากที่สุด ช่วงอายุ 31-49 ปีและ 50-59 ปี 
คำถามเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ตอบ ยอมรับว่า ซื้ออาหารแห้ง/สำเร็จรูป มาสำรอง มากถึง 69.64% ส่วนประเภท อาหารแห้งที่ซื้อมากักตุนเพื่อรับประทานเอง เป็นบะหมี่กึงสำเร็จรูป สัดส่วนมากสุด 56.52% รองลงมาเป็นเนื้อสัตว์แปรรูป เนื้อทุบ หมูหยอง 15.64% ซื้อปลากระป๋องเพียง 9.23% ที่ ซื้ออาหารปรุงสำเร็จมากิน น้อยลง จำนวนมากถึง 57.57% และกินอาหารปรุงเองบ่อยมากขึ้นถึง 47.03%

ด้านการออกกำลังกาย ความถี่ต่อสัปดาห์ จำนวนมากที่สุด 38.82% ออกกำลังกายถึง 3 ครั้ง รองลงมา 34.32% ออกกำลัง 1-2 ครั้ง การนอนหลับเป็นปกติดีถึง 77.25% ในแง่ของความเครียด กลุ่มใหญ่ 35.39% ตอบว่าไม่เครียด อีก 31.67% ระบุว่าเครียดกว่าเดิม ที่เครียดเหมือนเดิมมีอยู่ 26.36%ส่วนการเปรียบเทียบน้ำหนัก ก่อนและหลังการระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มที่ตอบว่าน้ำหนักเท่าเดิม 43.62% ที่เพิ่มขึ้น 29.26% โดย คำถามเกี่ยวกับความกังวลเรื่องการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว 38.78% ไม่กังวล ที่กังวลเล็กน้อยมี 40.02%

เท่ากับคนส่วนใหญ่ ก็ปรับตัวกับการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติได้ดี ถึงทีผ่อนคลายก็ขอความบันเทิงใจบ้าง เปิดผับช้าหน่อยก็จะรอ
แท็กที่เกี่ยวข้อง