ผู้ว่าฯกทม.เปิดกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี

2020-06-03 10:07:56

ผู้ว่าฯกทม.เปิดกิจกรรมจิตอาสาวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี

Advertisement

ผู้ว่าฯ กทม.เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.63


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพี่น้องคนไทย มีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมปฏิบัติ


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 มิ.ย.  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิ.ย.63 โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะและเป็นสวนพฤกษศาสตร์ แหล่งรวมพันธุ์ไม้หรือพืชที่มีสรรพคุณด้านสมุนไพรที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย บนพื้นที่ 196 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา ให้มีความร่มรื่น สวยงาม การปลูกต้นกระเจียวแดง ตัดแต่งต้นไม้และสนามหญ้า ล้างทำความสะอาดถนน ทางเดิน-วิ่ง และการขุดลอกสระน้ำ เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร


แท็กที่เกี่ยวข้อง