"หมอระวี"หารือ "FTA Watch” เตรียมอภิปรายญัตติด่วนตั้ง กมธ. CPTPP

2020-06-03 09:22:11

"หมอระวี"หารือ "FTA Watch” เตรียมอภิปรายญัตติด่วนตั้ง กมธ. CPTPP

Advertisement

"หมอระวี"หารือ "FTA Watch”เตรียมอภิปรายญัตติด่วนตั้ง กมธ.วิสามัญ CPTPP  มั่นใจ ส.ส.ส่วนใหญ่เห็นด้วย

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้พูดคุยกับกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ FTA Watch เพื่อรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมในความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ CPTPP โดยก่อนหน้านี้ทางกลุ่ม FTA Watch และทางพรรคพลังธรรมใหม่ ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าว ต่อมานายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน จึงน่าจะมีการบรรจุเข้าสู่วาระประชุมภายในเดือน มิ.ย.นี้ ทั้งนี้ทางกลุ่ม FTA Watch ได้แสดงความกังวลต่อท่าทีรวบรัดต่อการเข้าร่วม CPTPP ของรัฐบาล จึงต้องการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและเสนอแนะ โดยจะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นในการเข้าร่วมความตกลงการค้าระหว่างประเทศตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ต่อไป


นพ.ระวี กล่าวว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะมีผลกระทบเกิดขึ้นในวงกว้าง โดยกลุ่ม FTA Watch ถือเป็นตัวแทนของภาคประชาชน ที่ศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียด เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็น ส.ส.จำเป็นที่จะต้องเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน ต้องรับฟังความเห็นจากประชาชน และนำไปเสนอต่อรัฐบาลในที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตนมั่นใจว่าญัตติด่วนเพื่อตั้ง กมธ.วิสามัญ CPTPP  จะผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกส่วนมากในที่ประชุมให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญ ก็คงจะมีการเชิญกลุ่ม FTA Watch เข้าให้ข้อมูลกับ กมธ.อีกครั้งหนึ่ง