จ.สงขลา ไฟเขียวให้เดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว

2020-06-02 18:45:58

จ.สงขลา ไฟเขียวให้เดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว

จ.สงขลา อนุญาตให้เดินทางข้ามจังหวัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้นผู้เดินทางจาก 9 จังหวัดเสี่ยง

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 มีรายงานว่าที่ จ.สงขลา เริ่มมีการคลายล๊อคให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเดินทางเข้า จ.สงขลา โดยให้ทำตามเเนวทางที่ ศบค.กำหนด คือ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค หากผ่านการคัดกรองจากด่านตรวจควบคุมโรค ก็สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

แต่ยังมีข้อจำกัดการเดินทางเข้า จ.สงขลา คือ ผู้ที่เดินทางมาจาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, ชลบุรี, ปทุมธานี, ภูเก็ต, ยะลา และปัตตานี จะต้องถูกกักตัวอยู่ที่บ้านพัก หรือ Home Quarantine เพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน ยกเว้นกรณีเดินทางผ่านจังหวัดดังกล่าว ไม่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ
ส่วนการให้บริการรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนกำหนดขั้นตอน และมาตรฐาน จากสำนักงานขนส่งจังหวัด ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการกับประชาชนเร็วๆ นี้