เทิดทูนพระปรีชาด้านการทหาร “สมเด็จพระบรมราชินี รัชกาลที่ 10”

2020-06-03 07:00:29

เทิดทูนพระปรีชาด้านการทหาร  “สมเด็จพระบรมราชินี รัชกาลที่ 10”

Advertisement

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ต่อมาวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี

สำหรับพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงมีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2521 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ทรงเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จากนั้นจึงทรงเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543 ก่อนที่จะทรงเข้าทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่งทางด้านการทหาร ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียน และศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ การยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดัน นอกจากนี้ยังทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ด้วยการกระโดดร่มลงทะเลในเวลากลางคืน ที่สัตหีบ ซึ่งโรงเรียนทหารนาวิกโยธินไม่เคยมีการฝึกมาก่อน เพราะปกติแล้วจะทำการฝึกกระโดดในเวลากลางวันเท่านั้น พระองค์จึงทรงเป็นนายทหาร และนายทหารหญิงพระองค์แรก ที่ทำการฝึกหลักสูตรนี้

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย
แท็กที่เกี่ยวข้อง