ครม.ไฟเขียวให้เพื่อนบ้านอยู่ถึง 31 ก.ค.นี้

2020-06-02 14:20:43

ครม.ไฟเขียวให้เพื่อนบ้านอยู่ถึง 31 ก.ค.นี้

Advertisement

ครม. ไฟเขียวผ่อนปรนแรงงานเพื่อนบ้าน ให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 ก.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.63 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่ง

สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ที่ผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พ.ค.นี้ แต่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยคงดำเนินมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง
กระทรวงแรงงาน จึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ซึ่งมีมติเห็นควรผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว

ที่สำคัญ คือ ช่วยลดความเสี่ยงจากแรงงานกลุ่มใหม่ที่จะเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งมีบางส่วนเป็นแรงงานผิดกฎหมาย อีกทั้งยังช่วยลดสภาวะการขาดแคนแรงงานของบางสถานประกอบการ รวมทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย โดยกระทรวงมหาดไทย จะออกประกาศกระทรวง ตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อไป