พระสงฆ์ล่องเรือปันสุขแจกของให้ประชาชน

2020-06-02 11:40:38

พระสงฆ์ล่องเรือปันสุขแจกของให้ประชาชน

Advertisement

คณะสงฆ์วัดลาดเป้ง จ.สมุทรสาคร ล่องเรือปันสุขแจกของให้ประชาชนริม 2 ฝั่งคลองสู้โคิด-19

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และมีความกังวลกลัวเรื่องการติดเชื้อดังกล่าว พระครูพิศาลสมุทรกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน

จึงมอบให้พระครูปลัดพรเทพ ปัญญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ นำทีมผู้ช่วยเจ้าอาวาสอีก 3 รูปประกอบด้วย พระครูปลัดธนกร จันทสุวัณโณ, พระสมุห์เอกชัย อัคคะธัมโม และพระมหาภควัตร กวิวังโส นำข้าวสารอาหารแห้งลงเรือล่องไปในคลองสุนัขหอน เพื่อแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่อาศัย 2 ฝั่งคลอง
เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และแม้ว่าสายน้ำจะไหลเชี่ยว แต่ด้วยใจที่คณะสงฆ์ไทยต้องการช่วยเหลือชาวบ้านจึงพายเรือฝ่าสายน้ำไปตามคลองระยะทางไปกลับเกือบ 10 กิโลเมตร โดยที่ญาติโยมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุลงมารับสิ่งของ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

พระครูปลัดพรเทพ ปัญญาวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ กล่าวว่า ที่ผ่านมาญาติโยมมาทำบุญที่วัดและใส่บาตรพระทางน้ำถือว่าคนช่วยวัด แต่เมื่อถึงวิกฤติชาวบ้านเดือดร้อน เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง จึงมีนโยบายช่วยเหลือประชาชด้วยการนำเรือขนสิ่งของล่องไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่บ้านอยู่ริมคลอง ซึ่งไม่คล่องตัวที่จะออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าดังนั้นวัดจึงรวบรวมปัจจัยของพระส่วนหนึ่งและที่ญาติโยมบริจาคอีกส่วนหนึ่ง จัดหาสิ่งของลงเรือออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของไวรัสโควิด 19 และขอให้พระคุ้มครองให้ทุกคนพ้นโควิด-19 ไปด้วยกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง