"จุรินทร์-จุติ"ลุยช่วยกลุ่มเปราะบางคลองเตย

2020-06-01 11:05:37

"จุรินทร์-จุติ"ลุยช่วยกลุ่มเปราะบางคลองเตย

Advertisement

"จุรินทร์-จุติ" เดินหน้าช่วยกลุ่มเปราะบางย่านคลองเตย กทม.  ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 1 มิ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เยี่ยมบ้านตัวอย่างสุขอนามัยที่ถูกต้อง เยี่ยมครัวกลางชุมชน ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์แจกจ่ายข้าวกล่อง มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ มอบแว่นสายตา และมอบถุงยังชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ กับ นายจุติ พาคณะทั้ง พม.  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ เข้าเยี่ยมบางส่วนของประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งอยู่อาศัยใต้ทางด่วนเป็นครอบครัวและเยี่ยมประชาชนดินทางรถไฟคลองเตย เพื่อหาวิธีดูแลช่วยรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความใกล้ชิดและกลุ่มอุ่น  ประชาชนต่างสะท้อนลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และรายงานระบุว่าลักษณะการเกิดผลกระทบ เกิดในวงกว้างทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ พม. ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง


นายจุติ กล่าวว่า ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย กทม. ตั้งอยู่บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยและการท่าเรือแห่งประเทศไทยบางส่วน ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ริมทางรถไฟอย่างหนาแน่นรวม 518 ครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ประกอบด้วยมเด็กเล็ก 0-6 ปี 44 คน เด็กโต 6 ปีขึ้นไป 40 คน คนพิการ 21 คน และ ผู้สูงอายุ 93 คน มีจิตอาสา วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง 35 คน ซึ่งขณะนี้ ประชาชนจำนวนมากในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ ต้องประสบปัญหาว่างงานและตกงาน ทำให้รายได้ลดลงจนกระทั่งไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้งตนเองและครอบครัว

นายจุรินทร์ ได้เข้ารับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งหารือร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป ในเบื้องต้น ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือได้ร่วมกับเครือข่าย 43 ชุมชนในเขตคลองเตยและสภาองค์กรชุมชนคลองเตย วางแผนและแนวทางในการรับมือต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยแบ่งออกเป็น 1) แผนระยะสั้น โดยออกสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนและผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งจัดทำครัวกลางชุมชน เป็นต้น 2) แผนระยะกลาง โดยจัดทำระบบคูปองอาหาร และคัดกรองกลุ่มเปราะบางในชุมชนเพื่อเร่งช่วยเหลือต่างๆ และจัดทำเป็นต้นแบบ และ 3) ระยะยาว โดยติดตั้งระบบกองทุนข้าวสารอาหารแห้ง มีการมอบความช่วยเหลือต่างๆให้ประชาชนในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้แก่ เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เยี่ยมบ้านตัวอย่างสุขอนามัยที่ถูกต้อง เยี่ยมครัวกลางชุมชน ปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์แจกจ่ายข้าวกล่อง 600 กล่อง มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 42 คัน มอบแว่นสายตาและเสื้อ 500 ชุด มอบถุงยังชีพ 553 ถุง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เช่น กระทรวง พม. โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทีมสายด่วนมาให้บริการคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสวัสดิการสังคมจากรัฐ กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน ร้วมสนับสนุนของยังชีพ และ มาจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อประชาชน


ทั้งนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม มาให้บริการเคลื่อนที่ และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มาให้ความรู้ในการดูแลและป้องกันจากโรคโควิด-19 รวมทั้งภาคเอกชน คือ บริษัท โปรเฟสชั่นเนล ลาโบราทอรี่ แมนเนจเม้นท์คอร์ป จำกัด และนักศึกษา วปอ. 62 ได้สนับสนุนรถบริการตรวจสุขภาพและเอ็กซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่ 2 คัน ทั้งนี้ หากชุมชนและประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม.