ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

2017-09-20 17:50:28

ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

เปิดตัวหนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" บรรจุพระบรมฉายาลักษณ์ทองคำ ในวโรกาสครบรอบ 120 ปี เสด็จประพาสยุโรป

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. พล.ร.อ.ม.จ.ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานแนะนำหนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นเครื่องราชสักการะ และเทิดพระเกียรติบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า ขององค์พระปิยมหาราชเจ้า เนื่องในวโรกาสครบรอบการเสด็จประพาสยุโรป 120 ปี ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จประพาสต่างประเทศ ทำให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตก ทั้งยังเป็นการครบรอบ 107 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช เมื่อวันที่ 23 ต.ค.2453 และครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์เล่มนี้ เคยจัดพิมพ์มาแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อ พ.ศ.2547 บอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รวมถึงเรื่องราวสนุกๆในคราวเสด็จประพาส ทั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ และเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระราชโอรส พระบรมวงศานุวงศ์ และยังรวมเรื่องราวกรณีพิพาท ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจดจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ทองคำบริสุทธิ์ 99.9% และพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากกว่า 155 ภาพ พิมพ์ 4 สีอย่างดี จำนวน 312 หน้า บรรจุในกล่องผ้าไหม จัดทำตามจำนวนที่สั่งจอง

Advertisement
สำหรับประชาชนที่สนใจสั่งจองหนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" ในราคาชุดละ 5,500 บาท สามารถติดต่อได้ที่สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี โทร 02-685-2255 ,www.dmgbooks.com หรือสั่งจองผ่านทาง www.booksmile.co.th รวมทั้งสั่งจองออนไลน์ผ่านทางร้านหนังสือชั้นนำทุกแห่งทั่วประเทศ 
Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง