ปฏิรูปตำรวจรวมฝ่ายสืบสวนสอบสวน

2017-09-20 17:20:08

ปฏิรูปตำรวจรวมฝ่ายสืบสวนสอบสวน

Advertisement

มติคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจให้รวมฝ่ายสืบสวนและสอบสวนเข้าด้วยกัน

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร คณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงว่า ที่ประชุมมีมติรวมฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอบสวนเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อ “ฝ่ายสืบสวนสอบสวน” เนื่องจากงานสืบสวนเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน ส่วนงานสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ โดยให้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังอยู่ในสังกัดของกองบังคับการตำรวจและกองบัญชาการตำรวจภูธรเดิมในแต่ละภูมิภาค ไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ แต่ให้เจ้าพนักงานสืบสวนสอบสวน มีอิสระในการทำงาน ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงเนื้อหาของคดีได้

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คณะกรรมการมีความเห็นให้เป็นไปได้ 2 ทาง คือ 1.เลื่อนตำแหน่งเมื่อมีตำแหน่งว่าง และ 2.เลื่อนตำแหน่งโดยการประเมินของผู้บังคับบัญชา ซึ่งพนักงานสืบสวนสอบสวนสามารถเลื่อนขึ้นไปได้ถึง รอง ผบ.ตร.