7 นิสัยดาวรุ่งโลกการทำงาน

2017-09-21 11:00:15

7 นิสัยดาวรุ่งโลกการทำงาน

ในโลกของการทำงาน การสร้างตัวเองให้กลายเป็นดาวรุ่งในองค์กรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทักษะ ความพยายาม และระยะเวลา ซึ่งการเป็นดาวรุ่งในที่นี้หมายถึงความโดดเด่นเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน การวางตัวของแต่ละบุคคลที่ต้องมีเทคนิคหรือศิลปะในการผสมผสานจนทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองของทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานในองค์กร แต่การจะเป็นดาวรุ่งในโลกการทำงาน ต้องมีเคล็ดลับหรือประกอบไปด้วยคุณสมบัติอย่างไร


ภาพ CHAIWATPHOTOS / Shutterstock.com

JobThai.com ร่วมกับแคเรียร์วีซ่า ประเทศไทย จึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเผยแพร่ภายในงาน Career Ready Boot Camp: Shortcut to be a Rising Star เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวสู่การเป็นดาวรุ่งในโลกทำงานได้อย่างไม่ยาก โดยพบว่าเคล็ดลับสำคัญของการเป็นดาวรุ่งต้องประกอบไปด้วย 7 คุณสมบัติ ได้แก่

1. คิดก้าวหน้า (The Growth Mindset) - ต้องมีความคิดที่ก้าวหน้า รู้จักคิดในแง่บวก และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ โดย มองงานที่ยากเป็นความท้าทาย ถือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพิสูจน์ตัวเองได้เป็นอย่างดี
2. วิสัยทัศน์กว้างไกล (The Visionary Planner) - หากได้รับโจทย์การทำงานมาจะมองไปยังอนาคตหรือปลายทางของความสำเร็จทันที พร้อมคิดหาวิธีเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นและทำให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 
3. เต็มที่กับงาน (The Totally Committed) - แสดงถึงความพยายามที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุด มีความทุ่มเทเต็มที่กับสิ่งที่ทำ รวมถึงการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ


ภาพ Tom Wang / Shutterstock.com

4. มือประสานขั้นเทพ (The Connector) – รู้ว่างานที่ดีไม่สามารถทำคนเดียวได้ จึงมีความฉลาดในการประสานงานและสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น

Advertisement5. พึ่งพาได้ (The Reliable Helper) – ใช้ความสามารถที่ตนเองมี เพื่อช่วยเหลือคนรอบข้าง รวมถึงการเป็นที่พึ่งของทุกคน พร้อมทั้งมองหาโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้พัฒนาไปด้วยกัน
6. ความซื่อสัตย์ (The Honest) – เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะต่อองค์กร ต่อคนอื่น และต่อตนเอง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรยึดถือไว้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตาม
7. เกินความคาดหวัง (The Beyond) - ทำผลงานทุกอย่างให้ออกมาโดดเด่น ทำให้ดีที่สุดให้เกินมาตรฐานอยู่เสมอ

ที่มา : JobThai.com

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง