ศิริราชจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

2017-10-11 18:00:07

ศิริราชจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

ครบรอบ 1 ปี เสด็จสวรรคต ศิริราชร่วมกับกองทัพเรือจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”13 ต.ค. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ร่วมด้วย รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช รศ.พญ.ตุ้มทิพย์ แสงรุจิ หัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช และ พล.ร.ต.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ

Advertisement


ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2557 ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับรักษาพระอาการประชวร ณ รพ.ศิริราช พระองค์ยังคงทรงงานหนักมาโดยตลอด เพื่อทรงคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ พระราชทานให้ประเทศชาติและประชาชน แนวพระราชดำริต่างๆ ล้วนเป็นแสงแห่งความหวัง ที่นำทางชีวิตให้คนไทยทั้งแผ่นดิน รพ.ศิริราช แห่งนี้จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมใจที่ประชาชนได้มาร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นสถานที่แห่งความทรงจำ ความรักและความศรัทธา ที่ประชาชนคนไทยรวมถึงคณะทูตานุทูตจากนานาประเทศ ได้เข้ามาร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมกันเจริญจิตภาวนา และส่งกำลังใจถวายพระองค์ท่าน จนถึงวันที่เสด็จสวรรคต อันเป็นที่มาของการจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ครั้งนี้

Advertisement
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” เป็นงานที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนคนไทยได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ โดยจะจัดขึ้น ณ รพ.ศิริราช ในวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 05.30-00.15 น. มีกิจกรรมที่จัดเตรียมโดยความร่วมมือของบุคลากรศิริราช และหน่วยงานอีกหลายภาคส่วน ด้วยความจงรักภักดีที่ทุกคนมีร่วมกันสำหรับงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์มีกำหนดการดังนี้

-เวลา 05.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 199 รูป ที่จะเดินบิณฑบาตจากหอประชุมกองทัพเรือ ถึงลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รพ.ศิริราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะส่งมอบอาหารแห้งส่วนหนึ่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนกำลังพลและสถานที่จากกองทัพเรือตลอดเส้นทางพระสงฆ์บิณฑบาต โดยจัดเตรียมสถานที่ให้คณะสงฆ์ 199 รูป ตั้งแถวบิณฑบาต สถานที่สำหรับจอดรถตู้ รับส่งคณะสงฆ์ กำลังพลประจำถ่ายอาหารจากบาตรใส่ถุงที่เตรียมไว้จากหอประขุมกองทัพเรือถึงโรงพยาบาลศิริราช เพื่อส่งให้กองอำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป จากนั้นจะเป็นพิธีอัญเชิญไฟประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ต่อจากนั้นคณบดีและผู้บริหารคณะฯ จะวางต้นดาวเรืองรอบบริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ

-  09.00 น. การแสดงปาฐกถาหัวข้อ “รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 กับการศึกษาไทย” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

Advertisement
-  10.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ณ ศาลาศิริราช 100 ปี


-  13.00 น. การแสดงปาฐกถาหัวข้อ “ในหลวงแห่งแผ่นดิน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

-  15.00-16.15 น. เป็นช่วงเวลาสำคัญ ด้วยพระองค์เสด็จสวรรคตเวลา 15.52 น. ช่วงนี้จะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนา โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (หรือผู้แทน) ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

-  16.30 น. การแสดงชุด “พระมหาชนก” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมราชแพทยาลัย การบรรเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์และนักร้อง โดยวงดุริยางค์ราชนาวี พร้อมสมาชิกจากชมรมประสานเสียงศิริราช ศิลปินรับเชิญ อาทิ กิต เดอะวอยซ์ พินต้า ณัชนิช ร่วมด้วยเด็กๆ จากเสถียรธรรมสถาน เพื่อรำลึกถึงองค์อัครศิลปินในดวงใจ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


-  19.00 น. พิธี “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ โดยนักศึกษาแพทย์และบุคลากรศิริราช การแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์เลข “๙” โดยกำลังพลกองทัพเรือ และเหล่าพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช ประกอบแสง สี สื่อผสม และเข้าสู่ช่วง “แสงแห่งแผ่นดิน” พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ผ่านบทเพลง “ความฝันอันสูงสุด” ที่เป็นดั่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของ คนไทย โดยอัญเชิญไฟประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นจุดเริ่มของแสงเทียน ที่จะจุดต่อ ๆ กันให้สว่างไสวไปทั่ว และจะยังคงสว่างไสวเป็นแสงนำทางในดวงใจของคนไทยทุกคนตลอดไป

Advertisement-  21.00-00.15 น. การแสดงธรรมบรรยาย โดยพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยพระสงฆ์จากวัดสุวรรณาราม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่ง รพ.ศิริราชได้จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ โดยมีพระราชรัตนมุนี วัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นผู้คัดเลือกบทสวดแจกแก่ผู้มาร่วมในพิธีด้วยนอกจากนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 2 ชุด ดังนี้

1.นิทรรศการ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โดยจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจทั้งสี่ภาคที่หาชมได้ยาก ผ่านซุ้มสัญลักษณ์ขนาดใหญ่ และวีดิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 30 ต.ค.2560 เวลา 10.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน (ปิดทำการวันอังคาร วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 25-27 ต.ค.2560 )


2.นิทรรศการ “นบพระภูบาลสู่แดนสรวง” นำเสนอเรื่องราว 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.นวมินทร์มหาราช ปวัติ 2.กรณียพัฒน์เพื่อประชาไทย 3.น้อมดวงใจสืบสานราชปณิธาน ผ่านเทคโนโลยี AR : Augmented Reality, Projection mapping และจอ LED ขนาดใหญ่ ตลอดระยะเวลา 70 ปี 4 เดือน ที่ทรงครองราชย์ ชมได้ระหว่างวันที่ 9-31 ต.ค.2560 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

สำหรับงานวันที่ 26 ต.ค.ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐบาลได้กำหนดให้ศิริราชเป็นสถานที่ให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ โดยทาง กทม.จัดสร้างซุ้มฯ ขึ้นบริเวณสนามหญ้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ข้างพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ (ใกล้บริเวณท่าเรือรถไฟ) เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ โดยโรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. จากนั้นเวลา 17.30 น. ทุกคนจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวส่งไปยังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเมื่อเสร็จสิ้นพิธี จะเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์อีกครั้งในเวลา 18.30-22.00 น. โดยดอกไม้จันทน์ทั้งหมดในวันนั้น จะนำไปเผาที่วัดอมรินทรารามวรวิหาร

Advertisement
จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รพ.ศิริราชในวันที่ 13 ต.ค.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง