ลุ้น ครม.เคาะเงินเยียวยาช่วย 3 กลุ่มเปราะบางวันนี้

2020-05-26 10:55:27

ลุ้น ครม.เคาะเงินเยียวยาช่วย 3 กลุ่มเปราะบางวันนี้

ลุ้น ครม. เคาะจ่ายเงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบางรายละ 1 พันบาทนาน 3 เดือน สู้วิกฤตโควิด-19 

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคาดว่าจะมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ตามมติของที่ประชุม ศบค.

ส่วนกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเสนอให้ ครม.พิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ประมาณ 13 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

Advertisement