ตะเพิด“หมอดลฤดี”พ้นสมาชิกทันตแพทยสภา

2017-09-20 10:25:38

ตะเพิด“หมอดลฤดี”พ้นสมาชิกทันตแพทยสภา

Advertisement

ทันตแพทยสภามีมติขับ “หมอดลฤดีหนีทุน”พ้นสมาชิก ทำให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยได้ 


เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ทันตแพทยสภา แถลงคำตัดสินคดี "หมอดลฤดีหนีทุน" โดยมีมติให้ทันตแพทย์หญิงดลฤดี หรือ น.ส.ดลฤดี จำลองราษฎร์ อดีตอาจารย์คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของทันตแพทยสภา เข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 ทำให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได้ ขั้นตอนต่อไปทันตแพทยสภาจะเสนอมติดังกล่าวไปยัง รมว.สาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนจัดทำเป็นคำสั่งทางปกครองต่อไป

กรณีนี้เป็นข่าวโด่งดังในช่วงต้นปีใน 2559 หลังทันตแพทย์เผด็จ พูลวิทยกิจ 1 ใน 4 ผู้ค้ำประกัน โฟสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังถูกหมายศาลบังคับคดีให้ชดใช้ทุน 2 ล้านบาท เนื่องจากไปเซ็นค้ำประกันให้กับทันตแพทย์หญิงรายนี้ ที่ยื่นขอทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และเมื่อศึกษาจบกลับไม่เดินกลับ และไม่ยอมชดใช้ทุนตามเงื่อนไข จนผู้ค้ำประกัน 4 คน ยอดเงิน 8 ล้านบาท ได้รับความเดือดร้อน 


หลังปรากฎเป็นข่าวดัง น.ส.ดลฤดี ได้ย้ายที่สอนหนังสือจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ไปทำงานที่มหาวิทยาลัยบอสตัน ยูนิเวอร์ซิตี้ โดยเว็บไซต์บอสตันยู ได้ขึ้นชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งอีเมลล์ของ น.ส.ดลฤดี ไว้อย่างละเอียด แต่ปรากฏว่า หลังถูกขุดคุ้ยขึ้นมาอีกรอบ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการลบภาพ น.ส.ดลฤดีออก
ส่วนการดำเนินคดีในเมืองไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ยื่นฟ้อง น.ส.ดลฤดี ประมาณกลางเดือน มี.ค.2559 ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นศาล