พศ.สั่งคุมเข้มงานวัด ห้ามเล่น"บิงโก"แฝงการพนัน

2020-05-20 12:15:03

พศ.สั่งคุมเข้มงานวัด ห้ามเล่น"บิงโก"แฝงการพนัน

ผู้ตรวจฯ พศ. สั่งทุกจังหวัดคุมเข้มจัดงานวัด ห้ามปล่อยปละเลยให้มีการเล่น"บิงโก"แฝงพนัน

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงกรณที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยปละละเลยให้เอกชนผูกขาดจัดงานวัด และยังปล่อยให้มีการละเล่น รวมทั้งการพนัน เช่น บิงโก ภายในพื้นที่วัด ว่า จากการสำรวจพบว่ามีหลายวัดไม่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาเถรสมาคม

ทาง พศ.จึงนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุม มส. เพื่อให้แจ้งไปยังเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้ไปกำชับวัดในเขตปกครองปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.2537 ซึ่งในระเบียบมีการระบุไว้อย่างชัดเจนถึงแนวทางการจัดงานวัด หรืองานเทศกาล โดยหากเจ้าอาวาสวัดไม่ปฏิบัติตาม จะถือว่ามีความผิดฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ

Advertisement
นอกจากนี้ทาง มส. ยังกำชับเจ้าคณะผู้ปกครองในทุกระดับ ให้ไปกำชับวัดในเขตปกครองเพื่อให้ดำเนินการตามระเบียบของมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันให้ พศ.ไปแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้รับทาบ เพื่อให้ดำเนินการแจ้งไปยังวัดที่อยู่ในเขตปกครอง ให้ดำเนินการตามระเบียบของเถรสมาคมต่อไป