ผู้สูงวัยญี่ปุ่นอายุ 90 ปีขึ้น ทะลุ 2 ล้านคน

2017-09-19 13:05:32

ผู้สูงวัยญี่ปุ่นอายุ 90 ปีขึ้น ทะลุ 2 ล้านคน

Advertisement

จำนวนชาวญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 90 ปีขึ้นไป พุ่งทะลุ 2 ล้านคนเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ นับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา


กระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่น เปิดเผยตัวเลขประชากรก่อนวันเคารพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวันหยุดประจำชาติเมื่อวานนี้ พบว่า จำนวนประชากรอายุ 90 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น 140,000 คนจากเมื่อหนึ่งปีก่อน มาอยู่ที่ 2.06 ล้านคน

นอกจากนี้ ชาวญี่ปุ่น 35.14 ล้านคน มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 570,000 คน จากปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็นชายประมาณ 15.25 ล้านคน และหญิงประมาณ 19.88 ล้านคน ประชากรในกลุ่มอายุนี้ คิดเป็นร้อยละ 27.7 ของประชากรในประเทศ

สัดส่วนของผู้สูงอายุในญี่ปุ่น ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ จำนวนประชากรทั้งหมด ลดลงตั้งแต่ปี 2554

ส่วนจำนวนผู้ใช้แรงงานอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นเป็น 7.7 ล้านคน เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของแรงงานญี่ปุ่น ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป