ผุด "Giant Tree" ริมโขงตลาดท่าเสด็จ จุดเช็คอินใหม่ "หนองคาย"

2020-05-19 17:20:16

ผุด "Giant Tree"  ริมโขงตลาดท่าเสด็จ จุดเช็คอินใหม่ "หนองคาย"

Giant Tree & River Walk จุดชมวิวริมแม่น้ำโขงมุมสูงและจุดเช็คอินแห่งใหม่ใกล้ตลาดท่าเสด็จ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 5 ล้านบาทก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสในเดือน ก.ค. 2563 นี้

เทศบาลเมืองหนองคายได้ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดท่าเสด็จ โดยเสนอของบประมาณผ่านกลุ่มจังหวัด หลังได้รับการอนุมัติงบประมาณเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ส่งมอบงบประมาณให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 9,734,000 บาท แยกเป็นป้ายทางเข้าถนนคนเดิน 5 แสนบาท,ปรับปรุงภูมิทัศน์รวมทั้งปรับปรุงศาลา 12 หลังภายในตลาดท่าเสด็จ 4,034,000 บาท และก่อสร้าง Giant Tree & River Walk จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 2.6 ล้านบาท รวม 5.2 ล้านบาท ขณะนี้ภาพรวมความคืบหน้าของโครงการฯ ประมาณ 80%

Giant Tree & River Walk ที่ถือเป็นไฮไลท์ของโครงการพัฒนาและปรับปรุงตลาดท่าเสด็จครั้งนี้ นายชัยวัฒน์​ ภูธิ​วุฒิ​ สถาปนิกชำนา​ญ​การ​ สำนักงาน​โยธา​ธิการ​และ​ผังเมือง​จังหวัด​หนองคาย​ กรมโยธ​า​ธิการ​และ​ผังเมือง​ มีความสูงจากพื้นถึงยอด 14.50 เมตร ความสูงของบริเวณที่ให้นักท่องเที่ยวได้ยืนชมวิว 5 เมตร ด้านบนเหนือจุดให้ยืนชมวิวมีตะแกรงสี่เหลี่ยมทำเป็นชั้นเปรียบเสมือนกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ จำนวน 3 ตะแกรง และมีการประดับไฟแสงสี เพื่อสร้างความสวยงามในยามค่ำคืน ขณะนี้กำลังได้รับความสนใจจากประชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดหนองคายเป็นอย่างมาก ซึ่งหากแล้วเสร็จจะกลายเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงใหม่ และเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในจังหวัดหนองคาย
นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยถึงความเป็นมาของการก่อสร้าง Giant Tree & River Walk หรือจุดชมวิว ว่า ทางเทศบาลเมืองหนองคาย ได้มีแนวคิดในการปรับปรุงตลาดท่าเสด็จ จึงได้ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด หลังได้รับงบประมาณมาแล้วก็ได้มอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นผู้ดำเนินการและควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการปรับปรุงทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 63

รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวต่อไปอีกว่า Giant Tree & River Walk หรือจุดชมวิว ได้ต้นแบบมาจากประเทศสิงคโปร์ แต่มีขนาดเล็กกว่าประมาณ 3 เท่า เนื่องจากไม่ได้มีการจัดวางพื้นที่ไว้ก่อน มีความสูงจากพื้นถึงยอด ประมาณ 15 เมตร แต่พื้นที่ในการชมวิวสูงจากพื้นประมาณ 5 – 6 เมตร และมีพื้นที่ในการยืนชมวิวกว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร โดยมีการก่อสร้าง 2 แห่ง คือ ริมแม่น้ำโขงใกล้กับท่าเรือหายโศก และริมแม่น้ำโขงในเขตชุมชนวัดศรีเมือง อยู่ด้านหัวและด้านท้ายของตลาดอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จ สร้างขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณตลาดท่าเสด็จ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ให้มีจุดที่ขึ้นไปชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงาม และเป็นจุดเช็คอินในการถ่ายรูปที่ระลึก ซึ่งทั้งสองจุดที่เลือกในการก่อสร้าง Giant Tree & River Walk ไม่มีบ้านเรือนประชาชนบดบัง ทำให้สามารถมองเห็นได้ทั้งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 และมองเห็นพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง และในตอนกลางคืนก็จะมีการเปิดไฟแสงสีสวยงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เปิดเผยต่อไปอีกว่า ความคืบหน้าในการก่อสร้างขณะนี้คืบหน้าไปแล้วเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกอย่างภายในวันที่ 15 ก.ค. 63 นี้ และพร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ขึ้นสัมผัสภายในสิ้นเดือนก.ค. 63 เป็นอย่างช้า ภายหลังมีการตรวจเช็คความพร้อมและความเรียบร้อยทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม หลังจากการก่อสร้าง Giant Tree & River Walk แล้วเสร็จก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดหนองคายและนักท่องเที่ยว มาชม Giant Tree & River Walk และขึ้นชมวิวแม่น้ำโขงบน Giant Tree & River Walk ซึ่งจุดที่ตั้งตลอดแนวไม่มีอาคารบ้านเรือนประชาชนบดบัง ทำให้สามารถมองเห็นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 มองเห็นพระธาตุหล้าหนอง หรือพระธาตุกลางน้ำจำลอง และวิวแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งไทย-ลาวได้อย่างชัดเจน จึงอยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมพิสูจน์ทั้งในตอนกลางวันและตอนกลางคืนที่มีไฟแสงสีประดับอย่างสวยงาม