รัชกาลที่10 ทรงขอบใจธนาคารออมสิน

2017-09-18 23:45:23

รัชกาลที่10 ทรงขอบใจธนาคารออมสิน

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสสนองพระราโชบาย ด้านการส่งเสริมนิสัยมัธยัสถ์และอดออมแก่เด็กและเยาวชน ผลิตกระปุกออมสินภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ 540,000 กระปุก น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจทั่วประเทศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญ พระราชกระแส ทรงขอบใจ มายัง นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินสนองพระราโชบาย ด้านการส่งเสริมนิสัยมัธยัสถ์และอดออมแก่เด็กและเยาวชน โดยน้อมเกล้าฯ ถวายกระปุกออมสินภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจทั่วประเทศ (เฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี) งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมในพิธีรับพระราชกระแสโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่


สำหรับภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ บนกระปุกออมสินนี้มี 2 ภาพ โดย ภาพที่ 1 เป็นภาพเกี่ยวกับการออม ทรงวาดเป็นภาพครอบครัวที่มีองค์ประกอบ คือ ภาพบ้าน ภาพสุนัขสัตว์เลี้ยง และภาพพ่อแม่ลูก 4 คน ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส โดยลูกทั้งสองคนกำลังหยอดเงินในกระปุกรูป "รถ" โดยทรงเขียนคำว่า "ค่าขนม" สื่อความว่า เด็กๆ สามารถออมเงินจากค่าขนมที่ได้รับเก็บใส่กระปุกออมสิน และทรงเขียนข้อความว่า "ครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันเก็บออม"
ภาพที่ 2 เป็นภาพครอบครัวพร้อมข้อความลายพระหัตถ์ว่า "พลังของคนคิดดี ทำดี และมีกตัญญุตา เป็นพลังที่มีอานุภาพ ที่จะดำรงรักษาความสุข ความเจริญอย่างวัฒนาถาวร ของครอบครัว ชุมชนและชาติบ้านเมืองต่อไป" โดยทรงวาดภาพครอบครัวที่มี พ่อแม่และลูกชาย/หญิง รวม 4 คน ทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้ม ในภาพแม่ถือปิ่นโตยืนอยู่หน้าบ้านพร้อมกับลูกที่เตรียมตัวไปโรงเรียน โดยลูกทั้งสองคนพนมมือไหว้สวัสดี/ขอบคุณ โดยมีภาพของพ่อกำลังเตรียมขับรถยนต์ไปส่งลูกและมีภาพก้อนเมฆ พระอาทิตย์ สุนัขสัตว์เลี้ยง และต้นไม้ ซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนมีรอยยิ้ม


ทั้งสองภาพ ทรงลงพระปรมาภิไธย และวันที่ 28 ก.ค.2560 กำกับไว้ ซึ่งวันที่ 28 ก.ค.2560 คือวันสำคัญ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีแรกในรัชสมัย จึงเป็นความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ของพนักงานธนาคารออมสินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์และพระราชทานราชานุญาตให้เชิญภาพพระราชทานทั้งสองภาพไปจัดทำกระปุกออมสินในโอกาสสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษาในปีแรกนี้ โดยธนาคารออมสินได้ผลิตกระปุกสนองพระราโชบายจำนวนทั้งสิ้น 540,000 กระปุก