วันนี้มีอะไร: 19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

2017-09-19 00:00:49

วันนี้มีอะไร: 19 กันยายน วันพิพิธภัณฑ์ไทย

Advertisement

วันพิพิธภัณฑ์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของสยามคือ มิวเซียมหลวง (Royal Museum) ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2417 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 19 ก.ย. ของทุกปีเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย นับตั้งแต่ พ.ศ 2538 เป็นต้นไป


ภาพ pcruciatti / Shutterstock.com

91 ปีก่อน
พ.ศ. 2469
สนามฟุตบอลซานซีโรเปิดใช้งานเป็นวันแรก

ภาพ Facebook: Jon Ungphakorn
70 ปีก่อน
พ.ศ. 2490
วันเกิด จอน อึ๊งภากรณ์ สมาชิกวุฒิสภาชาวไทย บุตรชายคนโตของศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และนางมากาเร็ต สมิธ


ภาพ www.symmetrymagazine.org

35 ปีก่อนพ.ศ. 2525
สกอตต์ ฟาห์ลแมน เสนอให้ใช้อีโมติคอน ":-) " และ ":- (" เป็นคนแรก


24 ปีก่อน
พ.ศ. 2536
ส.อาสนจินดา นักแสดง นักหนังสือพิมพ์ นักเขียนบท ผู้กำกับการแสดง และผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์) ประจำปี พ.ศ. 2533 เสียชีวิตด้วยโรคถุงลมโป่งพอง สิริอายุ 71 ปี