โควิด16พ.ค.ติดเชื้อ 0 ซ้ำ นักช็อปเตรียมสแกนเช็กอินไทยชนะ

2020-05-16 20:10:24

โควิด16พ.ค.ติดเชื้อ 0 ซ้ำ   นักช็อปเตรียมสแกนเช็กอินไทยชนะ

Advertisementรายงานการติดไวรัสโควิด- 19 วันที่ 16พ.ค.63 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ (0 ราย) และไม่มีผู้เสียชีวิต


ผู้ป่วยสะสม คงอยู่ที่ 3,025 ราย ยอดรวมที่หายแล้ว 2,855 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 114 ราย


รายงานผู้ป่วยใหม่เป็นศูนย์ ปรากฏเป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกมีขึ้นวันที่13พ.ค.63 ประเทศไทยเคยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดวันเดียว 188 ราย เมื่อ 22 มี.ค.63 ห่างกัน 55 วัน จากนั้น มีการนำมาตรการหลายอย่างบังคับใช้ เช่นการสั่งหยุดกิจการหลายประเภท มีผลให้การติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และนับตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.63 เป็นต้นมา มีรายงานผู้ป่วยใหม่เพิ่มน้อยกว่าสิบราย ติดต่อกันถึง 19 วัน ซึ่ง นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) ระบุว่า นี่คือพลังของชัยชนะของคนไทยต่อโรคร้ายที่กำลังระบาดไปทั่วโลก และต้องทำต่อ
ด้านการกระจายตัวของผู้ป่วยทั่วประเทศ ขณะนี้รายงานการรักษาผู้ป่วยช่วง 28 วันที่ผ่านมาเหลือ 18 จังหวัด ส่วนที่ไม่มีรายงานช่วง 28 วัน มี 50 จังหวัด และ 9 จังหวัดที่ไม่มีการรายงานการรักษาผู้ป่วยยังคงเดิม


จังหวัดที่มีผู้ป่วยสูงสุด คือกรุงเทพฯ อัตราผู้ป่วยต่อแสนประชากรสูงสุดยังเป็นจังหวัดภูเก็ต


จำนวนการติดเชื้อรายใหม่และผลการรักษาที่น่าพอใจ ตลอดจนการผ่อนปรนระยะที่หนึ่งเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ทำให้สถานการณ์แย่ลง จึงเริ่มการผ่อนปรนระยะที่สอง ตั้งแต่วันที่ 17พ.ค.63 โดยปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานจาก 22.00-04.00 น.เป็น 23.00-04.00 น.


กิจกรรม หรือกิจการที่เป็นที่สนใจอย่างมากที่จะเปิดดำเนินการได้ ได้แก่ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ในกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค คอมพิวเตอร์ ร้านหนังสือ ร้านค้าปลีก หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า คลินิกเวชกรรม สถานทันตกรรม ฯลฯ กำหนดเวลา ปิด เปิด10.00-20.00
กิจการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ภายในสำนักงาน โรงอาหารหรือศูนย์อาหารภายในหน่วยงาน เน้นการซื้อไปบริโภคที่อื่น หากจะรับประทานในสถานที่นั้น ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค และห้ามการบริโภคสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


อีกกิจการสำคัญ ได้แก่ โรงแรม ห้องประชุม ศูนย์ประชุมเฉพาะการจัดประชุมขององค์กรหรือหน่วยงาน ลักษณะนั่งประชุมแบบจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถติดตามได้ ห้องสมุดสาธารณะ แกลเลอรี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ


กิจการถ่ายภาพยนตร์และวิดีทัศน์ รวมทีมงานหน้าฉาก ไม่เกิน 50 คน


บรรดากิจการ กิจกรรม ที่จะเปิดดำเนินการ ต้องลงทะเบียนเพื่อรับคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ www.ไทยชนะ.com ในวันที่ 17พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 06.00น. โดยผู้เข้าใช้บริการ เมื่อไปถึงสถานที่ ก็ใช้โทรศัพท์สแกน QR Code ก่อนเข้าใช้บริการ เมื่อจะออกจากสถานที่ ก็สแกน QR Code ซ้ำอีกครั้ง เพียงเท่านี้ ระบบจะบันทึกข้อมูลไว้ ส่วนคนที่โทรศัพท์ไม่สามารถสแกน QR Code ได้ หรือลืมโทรศัพท์ ผู้ประกอบการต้องจดบันทึก ควบคู่กับแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” สำหรับผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก มักเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงแนะนำว่าไม่ควรออกจากบ้านโฆษก ศบค. กล่าวว่า“ไทยชนะ” จะช่วยลดภาระการจดบันทึกรายการผู้ใช้บริการ ทั้งยังใช้แจ้งความสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการภายในร้านของตนได้บน www.ไทยชนะ.com เพื่อลดความแออัดภายในพื้นที่ ลูกค้าผู้ใช้บริการก็จะตรวจสอบได้ว่า ห้างฯหรือสถานที่ที่จะไป มีคนเยอะหรือไม่
“ไทยชนะ”ยังอำนวยความสะดวกในการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย เช่น หากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ ก็จะระบุบุคคลที่เข้าใช้บริการในสถานที่เดียวกันได้


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบกิจการ กิจกรรม มีเหตุขัดข้องในการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 1119


นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เว็บไทยชนะดูแลโดยธนาคารกรุงไทย สามารถรองรับระบบการลงทะเบียนจำนวนมาก มีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ จึงขอให้ทุกคนปรับตัวและทำความเข้าใจไปด้วยกัน


ยุค นิว นอร์มอล เริ่มแล้ว  ถอยไม่ได้