เตือนเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับอนุญาตก่อน

2020-05-11 11:39:31

เตือนเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับอนุญาตก่อน

Advertisement

เพจกฎหมายสายย่อเผย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ 27 พ.ค.63 เตือนเผยแพร่ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ รูปภาพหน้าคนอื่นต่อสาธารณะ ต้องได้รับนุญาตก่อน ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับ 3 ล้านบาทจ่ายค่าเสียหาย 2 เท่า

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.เฟซบุ๊ก กฎหมายสายย่อ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ตั้งแต่ 27 พ.ค.2563  เผยแพร่รูปภาพหน้าคนอื่นต่อสาธารณะ ต้องได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น ที่มา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีเนื้อหาเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้อื่นจะไม่สามารถเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนได้ โดยกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พ.ค. 2563

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อนเก็บ ใช้ และเผยแพร่ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงระบุตัวเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (มนุษย์) ได้ และรวมถึงภาพถ่ายบุคคลที่เห็นหน้าชัดเจนด้วยหากผู้ใดนำข้อมูลดังกล่าวออกเผยแพร่โดยเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต เจ้าของข้อมูลมีสิทธิแจ้งความดำเนินคดีได้ โดยมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ดังนั้น จากเนื้อหากฎหมายข้างต้น การโพสต์ภาพลง Social Media เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจต่างๆ จึงรวมอยู่ในความหมายที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วย หากภาพดังกล่าวเห็นหน้าบุคคลอย่างชัดเจนก่อนนำไปใช้ต้องได้การอนุญาตจากเจ้าของใบหน้านั้นก่อน

การฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้มีทั้งโทษจำคุก  ปรับ และจ่ายค่าเสียหาย โดยโทษสูงสุดคือ จำคุก 1 ปี  ปรับ 3 ล้านบาท และจ่ายค่าเสียหาย 2เท่า

การป้องกัน หากเป็นงาน Event หรือสัมมนาต่างๆ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก และไม่สามารถขออนุญาตรายบุคคลได้สะดวก อาจมีการตั้งป้ายแจ้งผู้เข้าร่วมงาน และแจ้งขออนุญาตถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพภายในงาน ณ จุดลงทะเบียน โดยให้ผู้ร่วมงานลงชื่อในเอกสารลงทะเบียนนั้นก็สามารถป้องกันการกระทำอันจะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายได้

ขอบคุณเฟซบุ๊ก กฎหมายสายย่อ

แท็กที่เกี่ยวข้อง