สธ.ขอคนไทยการ์ดอย่าตกป้องกันโควิด-19ระบาดรอบ 2

2020-05-10 22:50:27

สธ.ขอคนไทยการ์ดอย่าตกป้องกันโควิด-19ระบาดรอบ 2

Advertisement

สธ.ขอคนไทยการ์ดอย่าตกป้องกันโควิด-19ระบาดรอบ 2  รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สนับสนุนสถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชนการทำงานที่บ้านร้อยละ 70 สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ป้องกันไม่กลับไประบาดซ้ำ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า หลังเปิดมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลได้ 1 สัปดาห์แล้ว มีการแพร่ระบาดหากประชาชนขาดความระมัดระวังไม่สวมหน้ากากออกจากบ้าน หรือไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดก็อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่โรคโควิด 19 จะกลับมาระบาดซ้ำได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนต้องรักษาสภาพการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปให้ได้นานที่สุด ซึ่งมาตรการที่สำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกันรวมถึงสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน มี 4 ประการ คือ 1. การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การเหลื่อมเวลาทำงาน การจัดเจ้าหน้าที่ให้ทำงานที่บ้านร้อยละ 70 การจัดระบบคิวในการให้บริการ เพื่อลดความแออัดของพื้นที่สาธารณะลงให้ได้มากที่สุด เป็นต้น

2. การออกแบบทางวิศกรรม เช่น การจัดระบบระบายอากาศให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เปิดหน้าต่างปิดแอร์ แต่หากไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ควรติดพัดลมดูดอากาศ การใช้แผนทึบกั้นระหว่างคนที่ต้องนั่งใกล้ชิดกัน 

3. ปรับปรุงระบบงาน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน เช่น การประชุมทางไกล การสนับสนุนให้ผู้รับบริการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงาน เป็นต้น และ 4. การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด และใช้ช้อนกลางส่วนตัว จะเห็นได้ว่า สิ่งเหล่านี้หลายเรื่องเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำอยู่ต่อไปจนเป็นนิสัยหรือเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ ไม่ว่าโควิด 19 จะหมดไปแล้วหรือไม่ อย่างเช่น การทำงานที่บ้านช่วยลดปัญหาโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ และไข้หวัดใหญ่ ทั้งยังช่วยลดปัญหาจราจร คนทำงานที่บ้านมีเวลาเพิ่มขึ้นไม่ต้องสูญเสียไปกับการจราจร ลดความเครียด ลดความแออัดของสังคมเมือง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานได้ด้วยหากบริหารจัดการได้ดี

“หลายคนบ่นทำนองว่าโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การทำงาน การเดินทาง เศรษฐกิจ และมุ่งหวังให้ภาครัฐเข้ามาจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ให้ จริงครับ ภาครัฐสามารถเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาลงได้ แต่ไม่ทั้งหมด คนไทยต้องไม่ลืมว่า พลังที่ยุติหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงลดผลกระทบต่าง ๆ อยู่ที่คนไทยทุกคน ทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกันตัวเองให้เต็มที่ เจ้าของสถานประกอบการก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่ช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาแพร่ระบาดในสังคมไทยให้คงระดับต่ำต่อเนื่องต่อไปด้วยการดูแลสถานที่หรือสถานประกอบการของตัวเองให้มีความเสี่ยงในการเป็นแหล่งแพร่เชื้อให้ต่ำที่สุด” นพ.ธนรักษ์ กล่าว