CPN ส่งสัญญาณร้านค้าเตรียมเปิด 17 พ.ค.

2020-05-10 22:20:06

 CPN ส่งสัญญาณร้านค้าเตรียมเปิด 17 พ.ค.

CPN ส่งหนังสือถึงพันธมิตรร้านค้าเข้าทำความสะอาด จัดสต็อกสินค้า ได้ตั้งแต่ 14 พ.ค.เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ 17 พ.ค.ทุกวันตั้งแต่ 11.00-20.00 น. กำชับเข้มตรวจสอบพนักงานทุกคนต้องไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยการเช็คประวัติย้อนหลัง 14 วัน เล็งลดภาระค่าเช่าช่วยเหลือตามความเหมาะสม

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8  พ.ค.ที่ผ่านมา  น.ส.วัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN ได้ทำหนังสือถึงพันธมิตรร้านค้าเรื่อง การเตรียมความพร้อมของร้านค้าในกรณีภาครัฐประกาศให้เปิดบริการศนูย์การค้ามระบุว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ เตรียมความพร้อมของศูนย์การค้าในส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามประกาศของภาครัฐไว้ล่วงหน้าโดยได้ประกาศใช้แผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ”ประกอบด้วย 5 แกนหลัก รวมกว่า 75 มาตรการไปเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2563 ซึ่งทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านช่วยกัน ร่วมกันสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับลูกค้า เพื่อตอบรับ New Normal หรือวิถีชีวิตของผู้คนรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คาดการณ์ว่า ภาครัฐจะอนุญาตให้เปิดให้บริการศูนย์การค้าได้ในวันที่ 17 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ โดยในช่วงแรกของการเปิดศูนย์การค้าจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11.00-20.00 น.จึงขอเรียนเชิญท่านพันธมิตรร้านค้าเตรียมความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง

 • ท่านสามารถเข้ามาเตรียมร้านค้า ทำความสะอาดและจัดสต็อกสินค้า ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.2563

• ขอให้ท่านให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” อย่างเคร่งครัด รวมถึงเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และพนักงานทุกคนต้องมีการตรวจสอบว่า ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการเช็คประวัติย้อนหลัง 14 วัน

นอกจากนี้หลังจากการเปิดให้บริการศูนย์การค้าแล้ว ทางบริษัทฯ จะยังคงพิจารณามาตรการลด ภาระค่าเช่าเพื่อช่วยเหลือร้านค้าตามความเหมาะสมของผู้เช่าแต่ละราย และจะแจ้งให้ทราบต่อไป บริษัทฯ พร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือท่านพันธมิตรร้านค้าอย่างเต็มที่ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานฝ่ายขายและแผนกร้านค้าสัมพันธ์ของท่านหรือCallCenterโทร.02-021-9999

บริษัทฯขอขอบพระคุณพันธมิตรร้านค้าทกุท่านที่ได้ไว้วางใจและพร้อมจะเติบโตไปกับศูนย์การค้าของเรามาโดยตลอด เราเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านจะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ ไปด้วยกัน พร้อมกลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งอีกครั้ง


แท็กที่เกี่ยวข้อง