ยกเครื่อง อปท. 16 ปีปัญหาอื้อ

2017-09-17 19:25:25

ยกเครื่อง อปท. 16 ปีปัญหาอื้อ

Advertisement

อนุกรรมการฯ เผย16 ปีที่ผ่านมา อปท.มีปัญหามาก ปฏิรูปให้ทันกับเหตุการณ์ เตรียมส่งผลสรุปให้คณะกรรมการกระจายอำนาจ 21 ก.ย.นี้ ถ้าเห็นชอบส่งต่อ ครม.

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดทำร่างกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กล่าวความคืบหน้าในการพิจารณาว่า หลักหัวใจในการปฏิรูปเพื่อให้การกระจายอำนาจเดินหน้าได้ อปท. จะต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผย มีส่วนร่วม ซึ่งการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปท้องถิ่นเริ่มในปี2544 กว่า 254 ภารกิจ มีหลายภารกิจที่โอนไปแต่ยังทำไม่ได้ เช่น การซ่อมถนน งบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แต่โอนไปได้เพียง 5,000 ล้าน และซ่อมได้เพียงแค่ ร้อยละ 20 ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบรองรับที่ไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้ สตง.เข้ามาสอบและเรียกเงินคืน ปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อน

นายชาติชาย กล่าวต่อว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 249 มุ่งปฏิรูปท้องถิ่นให้มีการกระจายอำนาจอย่างจริงจัง ซึ่งอนุกรรมการฯได้เขียนให้กฎหมายสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น อปท. คิดริเริ่มงานได้เองไม่ต้องเรียกร้องการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง โดยจะมีคณะกรรมการกระจายอำนาจคอยพิจารณา ขณะเดียวกันก็ริเริ่มสิ่งใหม่ๆได้ ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนพึ่งตนเอง ที่มีการเปิดพื้นที่ให้สามารถหารายได้เอง โดยการตั้งวิสาหกิจท้องถิ่นส่งเสริมธุรกิจในท้องที่ ตรงนี้จะเป็นแหล่งหารายได้ให้กับ อปท.โดยดูตามความแตกต่างตามภูมิสังคมอะไรที่เป็นสิ่งริเริ่มใหม่แล้วดีก็ต้องสนับสนุนให้ถูกต้อง รวมถึงต้องมีการลงไปตรวจสอบในภายหลัง
“ตลอด 16 ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหามามาก วันนี้กลไกต่างๆ เริ่มอ่อนล้า วิ่งตามปัญหาในปัจจุบันไม่ทันการณ์ ดังนั้นเราจึงต้องเร่งสร้างสมรรถนะองค์กรท้องถิ่นให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน หลังจากที่ได้ไปทำความเห็น จากประชาชน77จังหวัด คณะอนุกรรมการฯจะส่งผลสรุปให้คณะกรรมการกระจายอำนาจ วันที่ 21 ก.ย.นี้ ถ้าเห็นชอบก็ส่งให้ ครม.ต่อไป ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ ถ้ามีการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือน เม.ย. 2561 หรือหลังการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล”นายชาติชาย กล่าว