โฆษก พท.ขออย่าเอาผู้ติดเชื้อลดกลบเยียวยาล้มเหลว

2020-05-10 12:43:56

โฆษก พท.ขออย่าเอาผู้ติดเชื้อลดกลบเยียวยาล้มเหลว

Advertisement

โฆษก พท.ขออย่าฉวยโอกาสเอาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง มากลบเยียวยาล้มเหลว

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.)  กล่าวถึง พ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับ วงเงินกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ว่า แม้พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมเสียงส.ส.ได้ไม่ครบ 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา ไม่สามารถเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญ เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ แต่ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความพยายามของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ขณะนี้ได้เตรียมข้อมูลอภิปรายพ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ และ พ.ร.บ.โอนงบฯ เมื่อเปิดการประชุมสภาฯสมัยสามัญไว้แล้ว พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันตรวจสอบพ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด ต้องนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ให้มีการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาล การเยียวยาที่ผ่านมาล้มเหลว ล่าช้า ไม่ครอบคลุม ขาดประสิทธิภาพ มีประชาชนตกหล่นเข้าไม่ถึงการเยียวยาจำนวนมาก ปัญหานี้จะส่งผลกระทบไปยังประชาชนทุกกลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาล่าช้าอยู่แล้ว การขึ้นทะเบียนเกษตรกร เป็นการสร้างเงื่อนไข ให้เกิดความยุ่งยาก เกษตรกรทุกครัวเรือนต้องได้รับการเยียวยาถ้วนหน้า ทั่วถึง ในเวลาที่รวดเร็ว

“รัฐบาลไม่ควรฉวยเอาจำนวนผู้ติดเชื้อลด ที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และพื้นฐานที่ดีของระบบสาธารณสุขประเทศ มากลบความไร้ประสิทธิภาพการเยียวยาและความล้มเหลวทางเศรษฐกิจอันเกิดจากมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาล” นายอนุสรณ์ กล่าว