“องอาจ” เสนอ 3 มาตรการคลายล็อกระยะ 2 ก่อนเปิดห้าง

2020-05-10 12:29:29

“องอาจ” เสนอ 3 มาตรการคลายล็อกระยะ 2 ก่อนเปิดห้าง

Advertisement

“องอาจ” เสนอ 3 มาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 ก่อนเปิดห้างสรรพสินค้า

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงมาตรการคลายล็อกดาวน์ ระยะที่ 2 ด้วยการทดลองเปิดห้างวันที่ 14-15 พ.ค.นี้ว่า นับเป็นเรื่องเหมาะสมที่ ศบค. และรัฐบาลจะมีมาตรการคลายล็อก ระยะที่ 2 ด้วยการทดลองเปิดห้างในวันที่ 14 - 15 พ.ค.นี้ เพราะห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าเป็นสถานที่ที่มีผู้เข้าไปใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในสังคมเมือง การเข้าไปใช้บริการในห้าง นอกจากเพื่อซื้อสินค้าแล้วยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งรวมความบันเทิงของครอบครัว เมื่อมีการทดลองเปิดห้างจะได้ตรวจดูตามสภาพความเป็นจริงได้ว่ามีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ให้มีช่องโหว่ที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะในจุดที่มีคนใช้บริการเยอะ ๆ อาจต้องมีมาตรการเป็นพิเศษ การคลายล็อกระยะที่ 2 เพื่ออนุญาตให้เปิดห้างได้ ทุกฝ่ายควรดำเนินการบนพื้นฐาน 3 ประการดังนี้คือ 1) การเตรียมความพร้อมของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า นอกจากจะมีมาตรการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคม การวัดอุณหภูมิร่างกายทุกทางเข้า-ออกแล้ว ต้องมีระบบการทำความสะอาดสถานที่อย่างจริงจังทุกจุดสัมผัส มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกพื้นที่ ถ้าเป็นไปได้อาจมีการอบโอโซน อบรังสี UV-C ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความแออัดในห้าง ควรมีการจำกัดจำนวนคนเข้าห้าง และรักษาระยะห่างของการใช้พื้นที่ตามที่ราชการกำหนดทุกจุด 2) การเตรียมความพร้อมพนักงาน ควรมีการคัดกรองสุขภาพ มีข้อมูลสุขภาพพนักงานทุกท่าน และควรมีแอพพลิเคชั่นหรือ QR-Code ตรวจสอบได้ว่าพนักงานทำงานอยู่พื้นที่ไหน อย่างไร ให้ความรู้พนักงานถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 3) การเตรียมความพร้อมของผู้ใช้บริการ เมื่อเข้าไปใช้บริการในห้าง หรือศูนย์การค้า ควรปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างจริงจัง ซึ่งอาจต้องเตรียมให้ผู้ใช้บริการโหลดแอพพลิเคชั่นก่อนเข้าห้าง เพื่อมีข้อมูลการเข้า-การออก ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ระบบ อี-เพย์เม้นท์ ชำระค่าบริการต่าง ๆ อาจเพิ่มการใช้ อี-เพย์เม้นท์ ด้วยการเพิ่มส่วนลดต่าง ๆ ก็จะสร้างแรงจูงใจได้มากขึ้น

นายองอาจก ล่าวต่อว่า ถ้าทุกฝ่ายสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างรอบด้าน ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด- 19 ได้ครอบคลุมทุกมิติ ก็จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่ามาตรการคลายล็อกระยะที่ 2 ที่จะมีการเปิดห้างได้ก็จะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างแน่นอน ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีห่วงโซ่ชีวิตทำมาหากินเกี่ยวพันกับห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าต่าง ๆ ได้มีงานทำหาเลี้ยงชีพรองรับเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตใหม่หรือ New Normal ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง