“ภูเก็ต” พบผู้ป่วยโควิด–19 เพิ่ม 4 ราย

2020-05-10 10:40:55

“ภูเก็ต” พบผู้ป่วยโควิด–19  เพิ่ม 4 ราย

ภูเก็ตพบผู้ป่วยโควิด – 19 เพิ่ม 4 ราย จากพื้นที่ เชิงทะเล วิชิต และป่าตอง รวมสะสม 224 ราย หายกลับบ้านแล้ว 191 ราย

วันที่ 10 พ.ค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 9 พ.ค. 2563 จ.ภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (รายใหม่ 4 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 191 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 29 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,621 ราย (รายใหม่ 62 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 75 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 29 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 46 ราย) กลับบ้านแล้ว5,546 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 9,656 ราย ( พบเชื้อ 224 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,621 ราย (พบเชิ้อ 186 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่ 1 รายที่ 221 หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพผู้ช่วยเลขานุการ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซอยป่าสัก 4 ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค




ลำดับที่ 2 รายที่ 222 หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ อาศัยอยู่ในพื้นที่ ซอยนาเสือ ม.4 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย

ลำดับที่ 3 รายที่ 223 ชายไทย อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ตโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค



ลำดับที่ 4 รายที่ 224 ชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพรับราชการ (ตำรวจสายตรวจสภ.ป่าตอง) อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านพัก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 พ.ค. 2563 รอผลการสอบสวนโรค

ทั้งนี้ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด -19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ ทั้งหมดมีประวัติสัมผัสกับพื้นที่เสี่ยง สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมด ยังคงรับการรักษาที่ รพ. ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันด้วยเข้าสู่ในช่วงถือศีลอดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม อยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรม รวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตรและงดการพูดคุยกัน



สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง (ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19ได้ทันที