สธ.เผยกักตัวคนกลับจาก ตปท. 10,000 ราย ติดโควิด 87 ราย

2020-05-09 22:45:59

สธ.เผยกักตัวคนกลับจาก ตปท. 10,000 ราย ติดโควิด  87 ราย

Advertisement

สธ.ชี้มาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้  รับไว้สังเกตอาการแล้วประมาณ 10,000 ราย พบผู้ติดเชื้อ 87 ราย ส่งรักษาในโรงพยาบาล ลดการแพร่เชื้อสู่ชุมชน 

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดตั้งสถานที่กักตัวทั้ง State Quarantine และ Local Quarantine ไว้สังเกตอาการผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกช่องทาง ขณะนี้มี State Quarantine 23 แห่ง และ Local Quarantine ใน 12 เขตสุขภาพรองรับได้ 13,491 คน ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 2563 รับผู้เดินทางจากต่างประเทศไว้สังเกตอาการประมาณ 10,000 ราย พบผู้ติดเชื้อ 87 ราย แยกเป็น State Quarantine 21 ราย และ Local Quarantine 66 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางจากประเทศอินโดนีเซีย รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย ซึ่งหากรัฐบาลไม่กักตัวไว้สังเกตอาการ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ อาจมีผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ราย 

นพ.ขจรศักดิ์กล่าวว่า เรายังต้องคงมาตรการกักกันผู้เดินทางจากต่างประเทศให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศ ขณะเดียวกันต้องเข้มข้นมาตรการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อในประเทศ เพื่อนำเข้าสู่การรักษา ป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว ลดการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่ระบบของเรารองรับได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลได้ผ่อนปรนให้เปิดกิจการ/กิจกรรมบางประเภทที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ขอให้เจ้าของกิจการ ผู้รับบริการ และประชาชน ยังคงเข้มการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ลดการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง