รมว.พม.ลงพื้นที่ช่วยชุมชนคนหูหนวก

2020-05-09 14:15:19

รมว.พม.ลงพื้นที่ช่วยชุมชนคนหูหนวก

Advertisement

รมว.พม. ลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวก ขาดงาน-ขาดรายได้ เร่งช่วยหาที่พัก พร้อมมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.  นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวก บริเวณริมถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง กทม. เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมที่เป็นกลุ่มคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากนั้นเดินทางไปลงพื้นที่ ชุมชน ส.พัทยา (ฝั่งเต็นท์) หลังบริเวณย่าน RCA เขตห้วยขวาง กทม. เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง


นายจุติ กล่าวว่า วันนี้มาลงพื้นที่ชุมชนคนหูหนวก โดยพบว่า ชุมชนแห่งนี้อยู่ใต้สะพาน มีทั้งหมด 59 ครอบครัว 112 คน โดยมีคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 43 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เป็นคนทำความสะอาด คนสวน และคนเก็บขยะ แต่ขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะต้องหยุดงาน ขาดรายได้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และต้องใช้ชีวิตประจำวันด้วยเงินสงเคราะห์ของภาครัฐ และสิ่งของบริจาคจากวัดและภาคเอกชน อีกทั้งมีปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยใต้สะพาน และขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์ทำความสะอาด และน้ำมันสำหรับประกอบอาหาร ทั้งนี้กระทรวง พม. จึงได้มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค อีกทั้งมีการจัดทำข้อมูลคนพิการในชุมชนเพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐถ้วนหน้า


นายจุติ กล่าวต่อว่า วันนี้เราได้เห็นความยากลำบากของชุมชน เพราะสร้างบ้านอยู่ใต้สะพาน ตนจึงได้เสนอที่พักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ออกเป็น 2 ทางเลือก คือ 1.ห้องเช่าเดือนละ 999 บาท โดย 3 เดือนแรก จะไม่คิดค่าเช่า และให้เช่าอยู่ระยะยาว และ 2.การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะการสร้างในที่ของรัฐบาล เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอให้ชุมชนร่วมกันตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ด้วยความยินยอมพร้อมใจกัน อีกทั้งจะดูแลเรื่องการมีงานทำและมีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ นอกจากนี้กระทรวง พม. จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลในเรื่องของเด็กที่ขาดแคลน รวมถึงเรื่องการศึกษา โดยจะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแล ขณะนี้มีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกจำนวนมาก และยังมีชุมชนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนและตกสำรวจอีกจำนวนมากเช่นกัน จึงขอความร่วมมือจากเอ็นจีโอและภาคประชาชน ช่วยกันชี้เป้า เฝ้าระวังอีกทางหนึ่ง ซึ่งกระทรวง พม. จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือต่อไป เพราะเราทำงานทุกวันๆ ละ 24 ชั่วโมง เพื่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างเต็มที่


นายจุติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ตนได้ลงพื้นที่ชุมชน ส.พัทยา (ฝั่งเต็นท์) หลังบริเวณย่าน RCA เขตห้วยขวาง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพบว่าชุมชนดังกล่าว มี ทั้งหมด 130 ครัวเรือน 300 คน อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการขอคืนพื้นที่ ทำให้ชาวชุมชนประสบปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย เพราะต้องย้ายออก ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้เสนอที่พักอาศัยของ กคช. ออกเป็น 2 ทางเลือก คือ 1.ห้องเช่าเดือนละ 999 บาท โดย 3 เดือนแรก จะไม่คิดค่าเช่า และให้เช่าอยู่ระยะยาว และ 2.การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะการสร้างในที่ของรัฐบาล พร้อมทั้งการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้ชาวชุมชน เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอให้ชุมชนร่วมกันตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ใหม่ ด้วยความยินยอมพร้อมใจกัน นอกจากนี้ตนได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งสำรวจปัญหาและความต้องการต่างๆ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง