สรุปผลตอบรับดีทดลองรถเมล์ 8 สาย

2017-09-17 17:10:51

สรุปผลตอบรับดีทดลองรถเมล์ 8 สาย

Advertisement

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเผยครบกำหนด 1 เดือน ทดลองเดินรถเมล์ 8 สาย ประชาชนให้การตอบเป็นอย่างดี เดินหน้าปฏิรูปเส้นทางเดินรถตามแผน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการยกเลิกการดำเนินการแผนปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล เพียงแต่ในการการทดลองเดินรถ 8 เส้นทางนำร่องระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.ครบ 1 เดือนที่กำหนดแล้ว ซึ่งการทดลองดังกล่าวเป็นการเก็บข้อมูลใน 3 เรื่อง คือ เตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานขับรถ การออกตั๋วโดยสารสำหรับเส้นทางใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ของผู้ใช้บริการกรณีกระบวนการทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถ และเก็บข้อมูลสถิติและการให้บริการต่างๆ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อว่า หลังการทดลองเดินรถพบว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนตามแนวเส้นทางทดลองใช้บริการเป็นอย่างดี สามารถรวบรวมข้อมูลปริมาณผู้โดยสาร ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ การกำหนดเส้นทาง การกำหนดจุดจอด การกำหนดสีและชื่อสาย และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพิจารณายกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นอย่างมาก โดยกรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) และทีดีอาร์ไอ จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากประชาชนผู้ใช้บริการมาทำการสรุปประเมินผลการทดลองเดินรถ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
“ขอยืนยันการปฏิรูปเส้นทางรถประจำทางนั้นยังคงดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ถึงแม้ว่ากรมขนส่งทางบกจะยกเลิกการทดสอบเดินรถเพื่อเก็บข้อมูลแล้ว และเชื่อว่าในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินรถจะไม่กระทบต่อการรับรู้ของประชาชน”นายสนิท กล่าว