"ศรีสุวรรณ"แฉอีก กฟผ. จัดซื้อครุภัณฑ์ราคาสูง

2020-05-09 08:29:31

"ศรีสุวรรณ"แฉอีก กฟผ. จัดซื้อครุภัณฑ์ราคาสูง

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"แฉอีก กฟผ. จัดซื้อ“เครื่องตรวจสอบแก๊ส-เครื่องวัดความชื้นแก๊ส”ราคาสูง

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ก่อนหน้านี้ ล่าสุดสมาคมฯยังพบว่ามีการจัดซื้อจัดหา “เครื่องตรวจสอบแก๊ส” หรือ Gas decomposition tester (ใช้ทดสอบคุณภาพแก๊ส SF6 : ซัลเฟอร์เฮกซ่าฟลูออไรด์ ในระบบไฟฟ้าแรงสูง ว่าเสื่อมสภาพหรือยังใช้งานได้อยู่) จากประเทศจีนในราคาสูงถึงเครื่องละ 1,121,379.20 บาท ในขณะที่เครื่องดังกล่าวที่มีคุณลักษณะเดียวกันผลิตขายในญี่ปุ่นราคาเพียงเครื่องละ 380,869.02 บาทเท่านั้น ซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า แต่ราคาถูกกว่า และเมื่อตรวจสอบราคามาตรฐานที่มีการซื้อขายกันโดยทั่วไปในเวปไซด์ Alibaba ปรากฏว่ามีราคาซื้อขายเพียงเครื่องละ 6,600 -13,100 ดอลล่าห์สหรัฐหรือประมาณ 2 แสน – 4 แสนบาทเท่านั้น  นอกจากนั้นยังมีการจัดซื้อจัดหา “เครื่องวัดความชื้นแก๊ส” หรือ Moisture content measuring device จากประเทศจีนในราคาสูงถึงเครื่องละ 630,775.80 บาท ในขณะที่เครื่องดังกล่าวที่มีคุณลักษณะเดียวกันผลิตขายในญี่ปุ่นราคาเพียงเครื่องละ 291,252.78 บาทเท่านั้น ซึ่งมีคุณภาพที่ดีกว่า แต่ราคาถูกกว่า เมื่อตรวจสอบราคามาตรฐานที่มีการซื้อขายกันโดยทั่วไปในเวปไซด์ Alibaba ปรากฏว่ามีราคาซื้อขายเพียงเครื่องละ 1,000 – 4,999 ดอลล่าห์สหรัฐหรือประมาณ 3.2 หมื่น – 1.6 แสนบาทเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีครุภัณฑ์ที่ กฟผ. จัดซื้อจัดหามาใช้ในสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ อีกเกือบ 20 รายการ ที่มีราคาแตกต่างจากมาตรฐานราคาที่มีการซื้อขายกันโดยทั่วไป ซึ่งเป็นข้อมูลที่สมาคมฯได้จัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ไปดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง