โฆษก ศบค.แจงแค่ข้อเสนอถอน "จีน-เกาหลีใต้"เขตโรคติดต่ออันตราย

2020-05-08 16:35:37

โฆษก ศบค.แจงแค่ข้อเสนอถอน "จีน-เกาหลีใต้"เขตโรคติดต่ออันตราย

Advertisement

โฆษก ศบค. แจงการถอนจีน เกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศเขตโรคติดต่ออันตราย เป็นเพียงข้อเสนอ ศบค. ย้ำไทยยังไม่อนุญาตให้มีเที่ยวบินเข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.  ชี้แจงกรณีการเสนอถอนจีนและเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศเขตโรคติดต่ออันตรายว่า ยังเป็นเพียงข้อเสนอในที่ประชุม ศบค. ซึ่งยังต้องมีขั้นตอนหารือ รวมทั้งเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าไทยยังคงมีมาตรการเคร่งครัดในการจำกัดเที่ยวบิน ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้มีเที่ยวบินโดยสารทั่วไปเข้าประเทศ มาตรการ Fit to Fly ต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง ผู้เดินทางเข้าประเทศยังต้องเข้าสู่กระบวนการ State Quarantine หรือ Local Quarantine ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ซึ่งมั่นใจได้ว่า ด้วยมาตรการเหล่านี้ ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างเสรี ในระยะยาวนั้น หากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย ก็จะมีมาตรการดูแลคนต่างชาติเช่นเดียวกับการดูแลคนไทย เช่นกรณี คนจีนที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรก สามารถรักษาจนหายและเดินทางกลับบ้านได้ ซึ่งศักยภาพด้านการแพทย์ของไทยสามารถสร้างความมั่นใจของการเดินทางระหว่างประเทศ เมื่อโอกาสที่ประเทศไทยจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างปกติมาถึง