“ชวน”เล็งนัด ส.ส.หารือระเบียบปฏิบัติป้องกันโควิด-19

2020-05-08 15:10:37

“ชวน”เล็งนัด ส.ส.หารือระเบียบปฏิบัติป้องกันโควิด-19

Advertisement

“ชวน”เล็งนัดผู้นำฝ่ายค้าน ผู้นำฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนพรรคการเมืองหารือระเบียบปฏิบัติป้องกันโควิด-19  พร้อมตรวจห้องประชุมสุริยัน ก่อนเปิดใช้งานจริง  

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือ เพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญและร่วมหาทางออกแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ว่า ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหลังจากการรับหนังสือ แต่ทั้งหมดก็เป็นไปตามกระบวนการหากมีรายชื่อ ครบตามหลักเกณฑ์ก็สามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ แต่หากรายชื่อไม่ครบก่อนที่จะถึงวันที่ 22 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญประจำปี ก็ต้องยึดตามที่มีพระราชกฤษฎีกาออกมา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง ขั้นตอนการเข้าห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรห้องสุริยันนั้น จะมีการเรียกผู้นำฝ่ายค้าน ผู้นำฝ่ายรัฐบาล ตัวแทนพรรคการเมืองเข้ามาหารือว่า จะมีขั้นตอนระเบียบปฏิบัติอย่างไรบ้าง ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงเตรียมที่จะตรวจห้องประชุม เพื่อจะได้ร่วมมือกันในการใช้ห้องประชุมไม่ว่าจะเป็นการเปิดประชุมสมัยสามัญหรือวิสามัญ ห้องประชุมก็จะมีความพร้อมเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การใช้ห้องประชุม ทำอย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาเสียงเรื่องการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ต้องรอให้ใกล้วันเปิดประชุม สภาสมัยสามัญ ที่สมาชิกสามารถเดินทางมาจากต่างจังหวัดได้ เพราะมีหลายจังหวัดที่ยังปิดเมือง ทำให้สมาชิกไม่สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดได้ ในเบื้องต้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานงานไปยัง ส.ส.ในพื้นที่ทุกคน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าก่อนเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ จะนัดมาตรวจความพร้อมของห้องประชุมสุริยันว่าจะจัดห้องประชุมแบบไหน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้น้อยที่สุด และเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

แท็กที่เกี่ยวข้อง