ฤกษ์ดี "ชวน"นำ ขรก.ทำบุญอาคารรัฐสภาใหม่

2020-05-08 14:40:21

ฤกษ์ดี "ชวน"นำ ขรก.ทำบุญอาคารรัฐสภาใหม่

Advertisement

ฤกษ์ดี "ชวน"นำข้าราชการทำบุญอาคารรัฐสภาใหม่ฝั่ง ส.ส.ก่อนเปิดประชุม 22 พ.ค. ให้พระพรมน้ำมนต์ห้องสุริยันเพื่อความเป็นสิริมงคล


เมื่อเวลา 08.29 น.วันที่ 8 พ.ค.ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย  นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ที่บริเวณต้นโพธิ์ และศาลเจ้าที่ต้นไทร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน


จากนั้นเวลา 10.00 น.ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน ในพิธีทำบุญอาคารรัฐสภา พร้อมข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป


ทั้งนี้ นายชวน เป็นประธานสงฆ์ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยสักการะพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิเจ้าที่ พระบรมรูปหล่อจำลอง รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 ทั้งนี้ภายหลังเสร็จพิธีสงฆ์ ได้นิมนต์เจ้าอาวาสไปพรมน้ำมนต์ในห้องประชุมสุริยัน เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย


จากนั้น เลขาชิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิเจ้าที่ พระบรมรูปหล่อจำลองรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7ไปประจำห้องพระของสำนักงานฯต่อไป อย่างไรก็ตาม การทำบุญครั้งนี้เป็นการทำบุญก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ซึ่งจะถือว่าเป็นการใช้อาคารรัฐสภาฝั่ง ส.ส. เป็นครั้งแรก