การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอย่างถูกต้อง

2020-05-08 13:45:33

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอย่างถูกต้อง

Advertisement

การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากอย่างถูกต้อง

หลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Forehead Thermometer) คือ วัตถุต่างๆที่มีอุณหภูมิจะแผ่รังสีความร้อนออกมาด้วยตัวเอง เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากจะมีหัววัดที่สามารถวัดการแผ่รังสีความร้อนนั้น แล้วประมวลผลออกมาเป็นอุณหภูมิ แม้ว่าตัวอุปกรณ์จะมีลักษณะคล้ายปืนแต่ไม่มีการยิงอะไรออกไปเลย เป็นเพียงการรับการแผ่รังสีความร้อนจากวัตถุเท่านั้น

ก่อนใช้งานควรสำรวจเทอร์โมมิเตอร์ก่อนว่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่แบตเตอรี่ต่ำหรือไม่เพราะว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ำก็จะมีผลต่อการวัด และพอจะเริ่มทำการวัด เลือกโหมดในการวัดให้ถูกต้องก่อน โดยทั่วไปเครื่องจะมี 2 โหมดหลัก ๆ

- โหมดแรกคือ Surface หรือ Object จะใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุทั่ว ๆ ไป

- โหมดที่สอง เป็นโหมดหนึ่งที่เราจะต้องใช้งานกันคือ โหมด Body temperatureหรือ โหมดวัดอุณหภูมิร่างกาย ก็ต้องปรับโหมดการทำงานของเครื่องมาอยู่ในโหมดนี้เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกาย


ก่อนการใช้งานควรทำดังนี้

เทอร์โมมิเตอร์นั้นควรอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เราจะทำการวัดไม่น้อยกว่า 30 นาที เพราะสิ่งหนึ่งที่เครื่องจะต้องรับรู้คืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ เครื่องจะทำการวัดอุณหภูมิแวดล้อมที่เครื่องอยู่ว่ามีค่าเท่าไร แล้วจะทำการประมวลผลหาผลต่างระหว่างอุณหภูมิหน้าผากและอุณหภูมิร่างกายที่อุณหภูมิแวดล้อมนั้นๆเมื่อเครื่องคำนวณได้แล้วก็จะ นำค่าที่ได้ไปบวกกับค่าอุณหภูมิที่วัดได้จากที่หน้าผากแล้วแสดงค่าเป็นอุณหภูมิร่างกาย

ผู้ที่ถูกตรวจวัดอุณหภูมิ ควรอยู่ในบริเวณที่ทำการวัดอย่างน้อย 5 นาทีโดยประมาณเพราะถ้าเราเดินจากด้านนอกอาคารที่อากาศร้อนมา แล้วก็เข้ามาในตึกแล้วทำการวัดเลยอุณหภูมิผิวหนังที่ยังสูงอยู่จะทำให้ผลการวัดมีค่าผิดเพี้ยนไปเนื่องจากเครื่องรับรู้อุณหภูมิแวดล้อมในตึก ไม่ใช่อุณหภูมิแวดล้อมภายนอก

ความห่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิกับร่างกายควรเป็นไปตามที่คู่มือที่ผู้ผลิตแนะนำโดยปกติจะไม่เกิน 15 ซม.บางรุ่นมีฝาครอบ ครอบหัววัดอยู่ก่อน ให้นำฝาครอบแตะเข้ากับหน้าผาก ซึ่งคล้ายๆการบังคับว่าระยะห่างต้องห่างกันเท่านี้ถึงจะวัดได้ถูกต้อง

ที่เป็นแบบนี้เพราะเทอร์โมมิเตอร์ประเภทนี้คล้าย ๆกับกล้องถ่ายรูปคือเมื่อกล้องถ่ายรูปอยู่ห่างจากเป้ามาก เราก็จะเห็นมุมมองภาพที่กว้าง หลักการเช่นเดียวกัน เมื่อเทอร์โมมิเตอร์ห่างจากหน้าผากมาก พื้นที่ในการวัดทั้งหมดจึงครอบคลุมพื้นที่บริเวณอื่นที่อยู่ใกล้เคียง เช่น อากาศด้านข้างใกล้หน้าผากซึ่งผลการวัดจะเป็นการวัดอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ทั้งหมดจึงทำให้การวัดอุณหภูมิเกิดการผิดพลาดได้

สรุปก็คือ ต้องการให้มั่นใจว่าพื้นที่ทำการวัดของเครื่องจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณหน้าผาก 

หากเป็นไปได้ควรวัดซ้ำ โดยควรทำการวัดไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง เพราะปัจจัยในการวัดขณะนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการวัดซ้ำเป็นหลักปกติของการใช้เครื่องมือวัดแต่ถ้ายังเกิดข้อสงสัยในการวัด ให้ใช้เทอร์โมมิเตอร์ประเภทอื่นทำการวัดประกอบ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิในช่องหูหรือเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่รักแร้หรือช่องปาก

ส่วนที่หลายคนสงสัยเรื่องความแม่นยำของเครื่องนั้น

ถ้าเราควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ดี เครื่องก็สามารถวัดได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน ข้อดีของเครื่องมือนี้คือ สามารถทำการวัดได้เร็ว ใช้เวลาวัดแค่เพียงหลักวินาทีสามารถใช้ในกระบวนการคัดกรองได้ดีแต่ถ้ามีข้อสงสัยว่าผลการวัดถูกต้องหรือไม่ก็ควรใช้เทอร์โมมิเตอร์อื่นทำการวัดร่วมด้วย

ดร.อธิคม มาน้อย นักมาตรวิทยา สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
แท็กที่เกี่ยวข้อง