"ศรีสุวรรณ"ยื่น ป.ป.ช.สอบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

2020-05-08 12:20:10

"ศรีสุวรรณ"ยื่น ป.ป.ช.สอบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"ยื่น ป.ป.ช.สอบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกรณีข่าว อสม.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 พ.ค. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อเพื่อขอให้ไต่สวน สอบสวนผู้บริหารศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่พี่น้อง อสม.ใน จ.พิษณุโลก ไม่ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเต็มจำนวน 240 บาท ตามที่กำหนดไว้ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 จนนำไปสู่การร้องเรียนตามข่าวที่ปรากฏในสื่อสาธารณะต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  ได้นำเสนอระบุว่าเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ตรงกับความจริง  ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ อสม. หรือประชาชน อันเป็นความผิดตาม ม.14 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดต่อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 อันถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่โดยตรงด้วย กรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนและเอาผิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เพื่อรักษามาตรฐานการทำงานของทางราชการต่อไป 

แท็กที่เกี่ยวข้อง