นักวิ่งเฮเปิดให้ออกกำลังกายสนามกีฬาหัวหมาก (คลิป)

2020-05-08 11:26:16

นักวิ่งเฮเปิดให้ออกกำลังกายสนามกีฬาหัวหมาก (คลิป)

Advertisement

นักวิ่งเฮ กกท.เปิดให้ออกกำลังกายเช้า - เย็นสนามกีฬาหัวหมาก มาตรการเคร่งครัดป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดสนามกีฬาหัวหมาก ให้บริการลู่วิ่งเพื่อให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย หลังจากที่ปิดการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19)  โดยจะเปิดเฉพาะ สนามฟุตบอล 1, สวนสุขภาพ, รอบราชมังคลากีฬาสถาน ทั้งชั้นล่างและชั้นบน และบริเวณพื้นที่โดยรอบ สำหรับให้ออกกำลังกาย เดิน หรือวิ่ง ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่  ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 05.00 - 09.00 น. และ ช่วงเย็น เวลา 16.00 - 20.00 น.โดยมีข้อปฏิบัติในการออกกำลังกาย คือ 1. ห้ามผู้ที่มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใช้บริการสถานที่ออกกำลังกาย 2.ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อเข้ามาภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ยกเว้นขณะออกกำลังกาย 3. หลีกเลี่ยงการพูดคุยระยะใกล้ชิด หรือการพูดคุยเกินจำเป็น ระหว่างการเดิน วิ่ง หรือออกกำลังกาย 4. เว้นระยะห่างกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตลอดเวลาที่ใช้บริการ กรณีที่เป็นการเดิน-วิ่ง ให้มีระยะเยื้องกัน หรืออยู่คนละแนวเส้นทางเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคจากผู้อื่น 5. ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น 6.ห้ามถ่มน้ำลายหรือสั่งน้ำมูก ลงพื้น เพราะอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งได้7. ดูแลสุขลักษณะของตนเอง และให้ความร่วมมือในมาตรการของการกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

ทีมข่าวนิว 18 ได้พูดคุยกับประชาชนที่มาออกกำลังกายท่านหนึ่ง กล่าวว่า ปกติจะมาออกกำลังกายที่สนามแห่งนี้ในช่วงเช้าทุกวันซึ่งช่วงที่สนามปิดก็วิ่งอยู่ในหมู่บ้านและสวนสาธารณะแทน เมื่อรัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดสนามก็กลับมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่เหมือนเดิมแต่ยังให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเช่น วิ่งห่างกัน ไม่วิ่งติดกับคนอื่น โดยส่วนตัวชอบออกกำลังกายในช่วงเช้าเพราะความหนาแน่นของคนที่มาออกกำลังกายมีน้อยทำให้การเว้นระยะห่างได้ง่ายขึ้น และไม่พูดคุยกันในระหว่างวิ่งเพื่อป้องกันสารคัดหลังจากร่างกายกระจายออกไปพอวิ่งเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่ได้จับกลุ่มคุยกันเหมือนก่อน

ขณะที่ประชาชนอีกคนก็บอกกับทีมข่าวว่า ปกติแล้วจะมาออกกำลังกายในตอนเช้าทุกวันหลังจากเกษียณอายุราชการเพราะอยากมีสุขภาพที่แข็งแรง ช่วงที่สนามกีฬาปิดตนก็ไปวิ่งรอบบึงแทน เมื่อสนามกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งก็ยังมีความกลัวเรื่องไวรัสแต่ก็ป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากาก แต่เมื่อเวลาออกกำลังกายก็จะถอดหน้ากากออกเพราะในสนามมีคนน้อยโล่งโปร่งมีลมและมีการเว้นระยะห่างกันตามมาตรการ หรือหากบางครั้งที่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยวิ่งก็จะใช้เป็นแบบผ้าบัฟ(Buff) หรือผ้าเอนกประสงค์สำหรับใช้วิ่งแทนหน้ากาก