สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทางยื่น 5 ข้อเรียกร้อง รมว.ท่องเที่ยวฯ

2020-05-07 15:30:55

สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทางยื่น 5 ข้อเรียกร้อง รมว.ท่องเที่ยวฯ

Advertisement

นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทางยื่น 5 ข้อเรียกร้อง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายพิพัฒน์ รัชกิจ​ประการ​ รมว.​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ พร้อมด้วย นายนภิ​น​ทร​ ศรี​สรรพางค์​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ รับหนังสือร้องเรียนจาก นายโสพนา บุญสวยขวัญ นายกสมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง (สสท.) และ สมาชิกสมาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 โดยมีข้อเรียกร้องคือ  1.ขอให้จัดวงเงินกู้ Solf Lone จำนวน 40,000 คัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเงินไปใช้ประคองธุรกิจปรับปรุงดูแลให้ธุรกิจยังคงอยู่ต่อไปได้ 2. ขอให้กรมการขนส่งทางบกได้ต่อภาษีให้แก่ผู้ประกอบการโดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ 3. ให้พิจารณาเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นเพื่อเป็นค่าดำรงชีพคันละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงการคลัง 4. พิจารณาให้รถโดยสารไม่ประจำทางวิ่งรับ-ส่งประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ วิ่งแทนรถ บขส. 5. ขอให้สนับสนุนการจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ และผู้ประจำรถโดยให้สมาคมหรือกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัดเพื่อต่อยอดพัฒนาให้เกิดความชำนาญเพื่อเตรียมความพร้อม หลังโควิด -​19 จบลง


"นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานมีการสำรวจ รวบรวมรายชื่อ และผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาให้ครบถ้วน โดยให้กระทรวงจะกำหนดมาตรฐานและกฏเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านท่องเที่ยวและด้านกีฬาเพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรี​รับทราบต่อไป" นายพิพัฒน์ กล่าว

นายพิพัฒน์ ยังได้ฝากถึงสมาคมให้เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์​โควิด-19 คลี่คลายลง ผู้ประกอบการสามารถจะดำเนินการได้ในทันที เช่น ให้สมาคมและผู้ประกอบการรวมตัวกันตั้งเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งคาดว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน อาทิ นักท่องเที่ยวเช่ารถขับเอง หรือจ้างรถพาเที่ยว ซึ่งเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ง่ายที่สุด