คลังแจ้ง 9-11 พ.ค. หยุดรับร้องเรียนเยียวยา 5 พัน (คลิป)

2020-05-07 12:36:53

คลังแจ้ง  9-11 พ.ค. หยุดรับร้องเรียนเยียวยา 5 พัน (คลิป)

เลขานุการ รมว.คลังแจ้ง 9-11 พ.ค.วันหยุดราชการหยุดรับเรื่องร้องเรียนเงินเยียวยา 5 พัน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายธนกร วังบุญคงชนะ  เลขานุการ รมว.คลัง กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 9-11 พ.ค. เป็นวันหยุดราชการ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ทางกระทรวงการคลัง ได้ขยายเวลารับเรื่องร้องเรียนเงินเยียวยา 5,000 บาท จนถึงวันที่ 15 พ.ค.63 ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ โดยจะเปิดรับเรื่องในวัน และเวลาราชการเท่านั้นแท็กที่เกี่ยวข้อง