“วีรศักดิ์"เผยคนไทยยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับโควิด 50 คำขอ

2020-05-07 12:20:49

“วีรศักดิ์"เผยคนไทยยื่นจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับโควิด 50 คำขอ

Advertisement

“วีรศักดิ์" หนุนนักคิดจดสิทธิบัตรคุ้มครองนวัตกรรมต้านโควิด-19 เผยหลังเกิดการแพร่ระบาด คนไทยยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรกว่า 50 คำขอ

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 คนไทยและหน่วยงานต่างๆ ในประเทศได้ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 กว่า 50 คำขอ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ป้องกันละอองฝอย (Face Shield) เป็นต้น จำนวน 26 คำขอ (2) เครื่องมือและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ อุโมงค์หรืออุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น จำนวน 18 คำขอ (3) สาร น้ำยา หรือเจลฆ่าเชื้อ จำนวน 4 คำขอ (4) สิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรค เช่น หุ่นยนต์ขนส่งอาหารในโรงพยาบาล เป็นต้น จำนวน 3 คำขอ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการตรวจสอบคำขอเหล่านี้ตามกระบวนการต่อไป

นายวีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ กระทรวงพาณิชย์พร้อมสนับสนุนให้คนไทยยื่นจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยสามารถขอรับความคุ้มครองผ่านระบบออนไลน์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ระบบการจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาออนไลน์ (e-Filing) ระบบการชำระค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปกป้องคุ้มครองความคิดของเจ้าของสิทธิแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือติดต่อขอรับคำปรึกษาและบริการต่างๆ จากศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้ที่ https://forms.gle/aebdVUKDSCW7FvS1A และหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 5026 ในวันและเวลาราชการ