เปิดสายด่วน 1765 รองรับเหยื่อโควิดตลอด 24 ชม.

2020-05-07 09:50:35

เปิดสายด่วน 1765 รองรับเหยื่อโควิดตลอด 24 ชม.

Advertisement

เปิดสายด่วน 1765 ตอบคำถามมาตรเยียวยา พร้อมให้คำปรึกษาสุขภาพจิตช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ปรึกษาผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ซึ่งรองรับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

สำหรับสายด่วนดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยเฉพาะโครงการเราไม่ทิ้งกัน, มาตรการช่วยเหลือผู้พิการ, มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ, มาตรการช่วยเหลือของสถานธนานุเคราะห์ และมาตรการช่วยเหลือของการเคหะแห่งชาติ
นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300, สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และสายด่วนวัฒนธรรม 1765 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง