“หมอสุกิจ”เชื่อรัฐบาลผ่อนปรนประชุมสภาฯแม้มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

2020-05-06 19:00:40

“หมอสุกิจ”เชื่อรัฐบาลผ่อนปรนประชุมสภาฯแม้มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

Advertisement

“หมอสุกิจ”เชื่อรัฐบาลผ่อนปรนประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ แม้มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการ กับ ส.ส. ที่เคยเป็นแพทย์ หรือพยาบาล ต่อมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่รัฐสภา ระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎร เปิดสมัยประชุมสามัญช่วงปลายเดือน พ.ค.ว่า มาตรการหลักที่เคยปฏิบัติมา ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม มีความเห็นร่วมกันว่าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนเรื่องการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อโรคนั้น มีความเห็นแยกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่เห็นด้วย สนับสนุนให้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัย แต่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วย มองว่าหาก ส.ส. ที่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะติดเชื้อ ทำให้อาจต้องตรวจสอบทุกสัปดาห์ เนื่องจากหากตรวจหาเชื้อสัปดาห์แรกของการประชุมและต้องรอฟังผล โดยระหว่างรอต้องปล่อยให้เข้าห้องประชุม ซึ่งยังไม่มีหลักกันว่าจะปลอดภัย และหากประชุมต่อในสัปดาห์ที่ 2 ต้องตรวจสอบหาเชื้ออีก ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้ เพราะการตรวจหาเชื้อต้องมีค่าใช้จ่ายคนละ 3,500 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ยังมีระยะเวลาที่สามารถหารือได้เพิ่มเติม

นพ.สุกิจ กล่าวด้วยว่าสำหรับมาตรการเว้นระยะห่างนั้น เบื้องต้นภายในห้องประชุมสุริยันนั้นอาจต้องกระจายความแออัด เบื้องต้นต้องจัดห้องรับรองให้ ส.ส.เข้าพัก หรือ ร่วมการประชุมในห้องรับรองอื่นๆ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการหาห้องพักที่เพียงพอและไม่แออัด ขณะที่การขอความร่วมมือลดจำนวนผู้ติดตามนั้นอยู่ระหว่างหารือ แต่ยังไม่ถึงขั้นจำกัดจำนวนคนติดตามที่จะผ่านเข้า ออกพื้นที่รัฐสภา  ส่วนการจัดประชุมสภาฯ ที่หลายฝ่ายมองว่าต้องกำหนดข้อยกเว้นไว้ในเงื่อนไขที่ประกาศตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการห้ามรวมตัวนั้น ยังต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้ง แต่ส่วนตัวเชื่อว่ารัฐบาลจะผ่อนปรนให้ เพราะต่างประเทศยังไม่พบประกาศการห้ามประชุมของฝ่ายสภาฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง