กรมวิทย์ยันผลแล็บ 40 ราย จ.ยะลารอบที่ 3 ผลเป็นลบ

2020-05-06 16:15:43

กรมวิทย์ยันผลแล็บ 40 ราย จ.ยะลารอบที่ 3 ผลเป็นลบ

Advertisement

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันผลตรวจแล็บ 40 รายจาก จ.ยะลา รอบที่ 3 ให้ผลเป็นลบทั้งหมด 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงผลการตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ของประชาชนใน จ.ยะลา จำนวน 40 ราย ครั้งที่ 3 พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดถูกส่งมาตรวจในห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อคืนวันที่ 5 พฤษภาคม ขณะนี้ทราบผลทางห้องปฏิบัติการว่าทั้งหมดให้ผลเป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อ หลังผลการตรวจสอบ 2 ครั้งที่ห้องปฏิบัติการ รพ.ศูนย์ยะลาและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลาให้ผลไม่ตรงกัน ขั้นตอนจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะรายงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดยะลาให้ได้รับทราบผลอย่างเป็นทางการ ต่อไป

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการส่งทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ จ.ยะลาเพื่อตรวจสอบสาเหตุในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ไม่ได้พบความผิดพลาดที่เป็นประเด็นสำคัญ (major error) ระหว่างนี้ได้มอบนโยบายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา รับหน้าที่ตรวจยืนยันผลอีกทางหนึ่ง เนื่องจากห้องปฏิบัติการ รพ.ศูนย์ยะลามีภาระงานที่ค่อนข้างมากจากนโยบายการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ทำให้ต้องตรวจตัวอย่างเชื้อจำนวน 700 – 800 ตัวอย่างต่อวัน ซึ่งเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาตรวจไปกว่า 4,000 ตัวอย่าง ถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กที่มีปริมาณงานมากที่สุดในประเทศ

“ต้องชื่นชมความทุ่มเทในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในจังหวัดยะลา ที่ได้ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกยิ่งทำให้จำนวนตัวอย่างเพิ่มขึ้นมาก ขณะนี้ได้เสริมอุปกรณ์เพื่อรองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ รพ.ศูนย์ยะลาแล้ว พร้อมเร่งจัดตั้งห้องปฏิบัติการใน รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ และ รพ.ปัตตานีเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อช่วยกระจายภาระงานให้ครอบคลุมการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย เพื่อให้การตรวจหาผู้ติดเชื้อรายใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อการควบคุมและรักษาโรค