ยินดี “นิว18”ก้าวสู่ปีที่ 5

2017-09-16 22:05:09

ยินดี “นิว18”ก้าวสู่ปีที่ 5

Advertisement

ในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์นิว18 ครบรอบ 4 ปี เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ก้าวสู่ปีที่ 5 แขกผู้มีเกียรติหลายท่านได้ทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดี โดยมี ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ในนามสถานีโทรทัศน์นิว 18 และคณะให้การต้อนรับ


ม.ล.จิระเดช กมลาศน์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


กิติยาวดี นิลวรรณ ผู้จัดการสื่อสารองค์กรกิจกรรมองค์กร และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


พรรณินี นันทพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(ซีพีเอฟ)




บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน)

ดนุ ชยานนท์ ตัวแทนทีมประชาสัมพันธ์ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)


ชนิญญา สันสมภาค ผู้จัดการอาวุโส ส่วนการข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)




ภารดี เทศรัตนวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส บมจ.บัตรกรุงไทย


ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล ผู้จัดการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เทสโก้ โลตัส

แท็กที่เกี่ยวข้อง