"เทวัญ"ขอประชาชนอย่าออกไปรวมกลุ่มที่วัด (คลิป)

2020-05-06 12:50:41

"เทวัญ"ขอประชาชนอย่าออกไปรวมกลุ่มที่วัด (คลิป)

"เทวัญ" ทำบุญวันวิสาขบูชา ขอประชาชนอย่าออกไปรวมกลุ่มที่วัด ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 พ.ค. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเข้ากราบพระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ และเป็นวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ


โอกาสนี้ นายเทวัญ ได้ถวาปัจจัย จำนวน 10,000 บาท พร้อมสนับสนุนข้าวสาร และหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชุด แก่โรงทานวัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระบัญชาของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงมีความประสงค์ให้วัดที่มีศักยภาพจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ทางวัดได้จัดสรรแจกจ่ายให้กับ 5 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านบุ จำนวน 100 ชุด ชุมชนวัดใหม่ยายแป้น จำนวน 50 ชุด ชุมชนจรัญ 34 จำนวน 40 ชุด ศูนย์เด็กเล็ก 3 ศูนย์ จำนวน 30 ชุด และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ชุด ซึ่งทางวัดได้ประสานความร่วมมือสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในการจัดระเบียบการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการตรวจคัดกรอง การเข้าแถวเว้นระยะห่าง ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

นายเทวัญ  กล่าวว่า จากการติดตามการจัดระเบียบโรงทานของวัดระฆังโฆสิตาราม นับว่าเป็นวัดต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญคือความร่วมมือของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ขอให้ประชาชนไม่ออกไปรวมกลุ่มกันที่วัด โดยสามารถสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมได้ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ทางมหาเถรสมาคมได้ขอความร่วมมือวัดต่าง ๆ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก มีเพียงการสวดมนต์ที่ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการแท็กที่เกี่ยวข้อง