“องอาจ” เรียกร้องนายกฯเปิดแผนฟื้นฟูการบินไทย

2020-05-06 12:05:57

“องอาจ” เรียกร้องนายกฯเปิดแผนฟื้นฟูการบินไทย

Advertisement

“องอาจ” เรียกร้องให้นายกฯ เปิดแผนฟื้นฟูเร่งด่วนกรณีการบินไทยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบอย่างละเอียด จะได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟู ช่วยกันทำให้การบินไทยอยู่ได้ตลอดไป

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกหลังประชุม ครม. ว่า ครม. ยังไม่พิจารณาแผนฟื้นฟูเร่งด่วนของการบินไทยที่จะให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินกู้ 54,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องระยะสั้นให้กับการบินไทยจนถึงสิ้นปีนี้ว่า อยากขอให้รัฐบาลพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าการเอาเงินภาษีอากรของประชาชนไปอุ้มการบินไทยให้เดินหน้าต่อไปได้นั้น จะสามารถทำให้การบินไทยเดินหน้าไปได้จริงหรือไม่ เพราะการอุ้มการบินไทยให้มีสภาพคล่องมีการทำมาเป็นระยะ ๆ แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น บางช่วงเวลากลับแย่กว่าเดิม ในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาก็อยู่ในสภาวะขาดทุนจนมีความพยายามทำแผนฟื้นฟูเพื่อให้การบินไทยดีขึ้น แต่หลังการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าได้ให้การบินไทยปรับโครงสร้างองค์กรให้ดี ขึ้นหลังจากให้โอกาสมาตลอด 5 ปี ดำเนินการทำแผนฟื้นฟูแต่ไม่สำเร็จ เมื่อนายกฯ ให้โอกาสมา 5 ปีแล้ว ยังฟื้นฟูไม่สำเร็จ ระยะเวลานับจากนี้ไปนายกฯ จะมีหลักประกันอะไรให้ประชาชนไทยเจ้าของเงินภาษีที่จะมาอุ้มการบินไทยสบายใจได้ว่าการอุ้มครั้งนี้จะสำเร็จ

นายองอาจ กล่าวต่อว่า ในฐานะประชาชนไทยเราภาคภูมิใจที่ไทยเรามีสายการบินแห่งชาติและอยากเห็นการบินไทยอยู่คู่ประเทศไทยตลอดไป แต่ต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความสามารถที่จะบริหารจัดการให้อยู่รอดได้ ไม่ใช่อยู่ในสถานะที่ต้องเสริมสภาพคล่องแก้ ปัญหาขาดทุนและต้องอุ้มกันอยู่ตลอดเวลา  ขอเรียกร้องให้นายกฯ เปิดเผยแผนฟื้นฟูเร่งด่วนกรณีการบินไทยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบอย่างละเอียด เพื่อจะได้มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟู ช่วยกันทำให้การบินไทยอยู่ได้ตลอดไป

นายองอาจ กล่าวอีกว่า แผนฟื้นฟูการบินไทยน่าจะอยู่บนหลักการพื้นฐานดังนี้ 1) มีแผนการบริหารหนี้อย่างไรเพราะการบินไทยมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่มาก 2) มีแผนการสร้างรายได้ในอนาคตที่ชัดเจนอย่างไรในสภาวะที่อุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันกันสูงมาก 3) มีแผนรายจ่ายที่จะต้องทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 4) ขณะที่วิกฤตโควิด-19 อาจจะอยู่กับเราไปนานพอสมควร ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของโควิด-19 ที่จะกระทบต่อการบินทั้งระบบหรือไม่ อย่างไร 5) จะลดความเสี่ยงของแผนฟื้นฟูที่จะทำได้อย่างไร เมื่อใดก็ตามที่แผนฟื้นฟูผ่าน ครม. นำไปสู่การปฏิบัติ ขอให้นายกฯ เอาใจใส่เป็นพิเศษ สร้างความร่วมแรงร่วมใจทั้งจากภายในองค์กรการบินไทย และทุกภาคส่วนภายนอกองค์กร ช่วยกันทำให้การฟื้นฟูสำเร็จเพื่อให้การบินไทยอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง