ทหารขายผักราคาถูกช่วย ปชช.ช่วงวิกฤตโควิด-19

2020-05-05 22:10:08

ทหารขายผักราคาถูกช่วย ปชช.ช่วงวิกฤตโควิด-19

ทหารค่าย ร.8 พัน 2 นำผักปลอดสารพิษจำหน่ายให้ประชาชนราคาถูกช่วงวิกฤตโควิด-19


เมื่อวันที่  5 พ.ค. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้นำกำลังพล เอาผลผลิตจาก โครงการทหารพันธุ์ดี ที่ทำการเพาะปลูกที่ศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง ร.8 พัน.2 ออกมาจำหน่ายให้กับกำลังพลพร้อมครอบครัวและพี่น้องประชาชนชุมชนรอบค่ายรวมถึงผู้ที่สัญจรไปมาได้แวะเลือกซื้อผักปลอดสารพิษในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ให้ได้รับประทานผักสดที่ปลอดภัย ซึ่งได้รับความสนใจจากกำลังพลและครอบครัวเอง และประชาชนชุมชนรอบค่ายเป็นอย่างดี


พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) เปิดเผยว่า ค่ายมหาศักดิพลเสพ  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่าย ร.8 พัน 2) ได้ใช้เนื้อที่จำนวน 11 ไร่ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งภายในศูนย์ประกอบด้วย บ่อเลี้ยงปลา 3 บ่อ บ่อเลี้ยงกบ  คอกหมู ที่สำหรับเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่  แปลงนาสาธิตข้าวทับทิมชุมแพ แปลงปลูกพืชผักสวนครัวพระราชทาน เช่น ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์  ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร  มะเขือเปราะเจ้าพระยา  มะเขือยาวกรอบ  คะน้า  กวางตุ้ง เป็นต้นและนำผลผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้เก็บไว้สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงานหรือขายราคาถูกให้กับประชาชน โดยเฉพาะเมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีและกระจายผ่านให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ


แท็กที่เกี่ยวข้อง